To nye redskaber skal udvikle den lovende praksis i sociale tilbud

I 2016 lancerede Socialstyrelsen en beskrivelse af 11 fællestræk, der kendetegner lovende praksis på det specialiserede socialområde. Nu lancerer styrelsen to nye redskaber, som skal gøre det nemmere for sociale tilbud at arbejde konkret med typologien og dermed videreudvikle deres indsats.

De nye redskaber består af et e-læringsmodul og et elektronisk måleredskab.

E-læringsmodul for lovende praksis
E-læringsmodulet er et supplement til de udgivelser, der allerede er lavet om lovende praksis. Modulet giver fagpersoner mulighed for at fordybe sig i enten hele typologien  eller blot dele af den.

Den nye platform skal være med til at sikre, at alle medarbejdere i en forvaltning eller på et socialt tilbud har en fælles forståelse af typologien. Læringen er fleksibel og kan foregå i den enkelte medarbejders eget tempo. Den kan også have skiftende fokus. Man kan fx bruge modulet til at sørge for, at alle medarbejderne får en forforståelse for typologiens temaer og emner, inden man går i gang med at arbejde konkret med stoffet.

Socialstyrelsen vil løbende udvide og opdatere e-læringsmodulet i takt med, at der høstes erfaringer med brugen af typologien. Med tiden vil modulet derfor udgøre en fælles vidensbank for videreudviklingen af lovende, socialfaglige praksisser.

For at tilgå e-læringsmodul vedr. lovende praksis ved – klik her.

Bemærk, at brugere med skærmlæser skal have installeret Flash Player for at e-læringsmodulet vises korrekt.

Måleredskabet til lovende praksis
Med det elektroniske måleredskab kan et socialt tilbud indkredse, i hvilket omfang den lokale praksis er kendetegnet af de 11 elementer fra typologien og udregne en score. Meningen er at understøtte en kontinuerlig, lokal refleksionsproces.

Den score, der opnås, er derfor ikke et mål i sig selv, men et redskab til at reflektere over styrker og svagheder, og hvor man med fordel kan sætte ind for udvikle den lokale praksis, så den bliver mere lovende.

For at downloade måleredskabet – klik her.

Bemærk, at for at bruge måleredskabet, skal du have Excel installeret på din computer.

For at læse mere om de nye redskaber på Socialstyrelsens hjemmeside – klik her.

Der er lukket for kommentarer.