Nyheder

Regeringen ønsker at samle 7 love på velfærdsområdet

Med oplægget ”Sammen med borgeren” fremlægger minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V) andet led i regeringens Sammenhængsreformen. Målet med oplægget er at samle syv centrale love på det sociale-, beskæftigelses-, uddannelses-, og det sundhedspolitiske område i en ny hovedlov om en helhedsorienteret indsats.

Ny dom fastslår selvejende institutions ejendomsret til inventar indkøbt for driftsoverenskomstsmidler

10. september 2018 afsagde Østre Landsret en principiel dom om ejendomsretten til inventar indkøbt af en selvejende institution for midler fra driftsoverenskomsten. Det følger af dommen, at en selvejende institution har ejendomsretten til inventar indkøbt for offentlige midler i institutionens eget navn, hvis der ikke i driftsoverenskomst eller i lovgivning er gjort andre bestemmelser.

Kursus i forvaltningsret

Et kursus for alle der arbejder med velfærd, hvad enten det er med børn, udsatte, ældre, beskæftigelse eller undervisning. Forvaltningsret er nemlig de spilleregler, der gælder når kommuner træffer afgørelser om de borgere i arbejder med.