Nyheder

Få besøg af værdighedsrejseholdet i 2022

Videnscenter for værdig ældrepleje inviterer aktører på ældreområdet til at søge om læringsforløb med Værdighedsrejseholdet i 2022. Læringsforløbet vil have fokus på at styrke praksis og igangsætte positive forandringer i det daglige arbejde med værdig ældrepleje.

Få inspiration til at arbejde med værdighed i ældreplejen

Sundhedsstyrelsen har samlet fortællinger, film og praktiske erfaringer, som fagpersoner på ældreområdet kan bruge i deres arbejde. I inspirationssamlingen er der mange gode eksempler på, hvordan man kan give en værdig ældrepleje til mennesker, der er i den sidste del af livet.

Kom til informationsmøde om gratis uddannelsesforløb til ældreplejen

I 2019 blev der lavet en handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen. Et af initiativerne er, at Sundhedsstyrelsen skal gennemføre implementerings- og læringsforløb i ældreplejen. Selveje Danmark har sørget for, at der afholdes et informationsmøde om forløbene for selvejende (og private) plejehjem.