Nyheder

Unge hjemløse kæmper med komplekse problemer

Ny undersøgelse fra VIVE viser at unge i hjemløshed ofte kæmper med komplekse problemstillinger. En stor del af de unge hjemløse har været anbragte som børn, og mange har psykiske lidelser og misbrugsproblemer.

Ændring af vedtægter og straffeattester

Lovændringerne af socialtilsynsloven trådte i kraft den 1. juli 2020. Lovændringerne vedrører indhentelse af straffeattester, ændring af formålsbestemmelser i vedtægter for fonde og præcisering af rækkevidden af socialtilsynets godkendelse og tilsyn.

Lad os hylde mangfoldigheden på socialområdet

Desværre ser vi nu tendenser i dansk socialpolitik, som udfordrer den mangfoldighed, der historisk har været kilden til innovation og kvalitetsudvikling skriver direktør for Dansk Erhverv og formand for Selveje Danmark i et debatindlæg til Jyllands-Posten.