Nyheder

Anbefalinger til udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen

Kommunerne bruger årligt ca. 45 mia. kr. på ældrepleje. For at sikre kvaliteten og resultaterne af indsatsen på ældreområdet anbefaler en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt KL, at der udvikles kvalitetsindikatorer i ældreplejen. Selveje Danmark støtter anbefalingen og understreger samtidigt, at kvalitetsindikatoren skal give mening og bruges aktivt.