Nyheder

Vær med til at afprøve praksisnær metode på ældreområdet

Aktører på ældreområdet kan nu gennem kommunerne ansøge om at deltage i Sundhedsstyrelsens afprøvning af beboerkonferencemetoden. Det er en systematisk og praksisnær metode, der har til formål at styrke den faglige refleksion hos medarbejdere og skabe trivsel hos borgere med demens.

Ny bekendtgørelse om journalføring er offentliggjort

Torsdag den 1. juli 2021 træder en ny bekendtgørelse om sundhedspersoners patientjournaler i kraft. I den forbindelse udgiver Styrelsen for Patientsikkerhed vejledningsmateriale, så autoriserede sundhedspersoner kan få hjælp til at journalføre efter de nye regler.

Få besøg af værdighedsrejseholdet i 2022

Videnscenter for værdig ældrepleje inviterer aktører på ældreområdet til at søge om læringsforløb med Værdighedsrejseholdet i 2022. Læringsforløbet vil have fokus på at styrke praksis og igangsætte positive forandringer i det daglige arbejde med værdig ældrepleje.