Nyheder

De nye ferieregler

Danmark har som bekendt fået ny ferielov. Loven træder i kraft den 1. september 2020, men får allerede konsekvenser fra den 1. september 2019. Dansk Erhverv har udarbejdet en medarbejderpjece, som kan uddeles til jeres medarbejdere. Den præsenterer kort den nye ferielov og betydningen af denne.

Kom til kursus i nye regler om magtanvendelse

Selveje Danmark inviterer til kursus i de nye regler om magtanvendelse på voksenområdet den 30. oktober kl. 10-14 på Børsen. De nye regler træder i kraft den 1. januar 2020 og får betydning for dem, der arbejder på social- såvel som ældreområdet.

Selveje Danmark dokumenterer misvisende kommunale priser i ny rapport

I årevis har for den offentlige sektor kørt med kunstigt lave priser og takster på deres egne velfærdstilbud. Det har man, fordi ikke alle omkostninger på eksempelvis et plejehjem eller socialt tilbud er regnet med. Selveje Danmark og Dansk Erhverv udgiver nu en velfærdsrapport, der dokumenterer problemerne med det offentliges misvisende priser.

Altinget lancerer vidensportal rettet mod civilsamfundet

Civilsamfundets Videnscenter er navnet på Altingets portal der skal formidle forskningsbaseret viden om civilsamfundet. Målet er at skabe et sted der samler artikler, undervisnings- og forskningsmateriale mv. og gør det søgbart, så alle med interesse i området kan få adgang til det.

Selveje Danmark og medlemmerne på Folkemøde

For første gang havde Selveje Danmark i år sit eget telt på Folkemødet i samarbejde med 13 medlemmer og Dansk Erhverv. Et samarbejde der i tre dage skabte rammen for en række debatter, der på forskellig vis satte fokus på velfærd, selvejet og hele den ramme indenfor hvilken, vi alle skal løfte vores arbejde.

Selveje Danmarks kommende aktiviteter

Selveje Danmark afholder løbende arrangementer for vores medlemmer. Efteråret vil bl.a. byde på møde i ledernetværket, hvor der stilles skarpt på ledelse i krydsfeltet mellem organisationens målsætninger, borgere/pårørende og medarbejdere.