Nyheder

Kompensation for merudgifter relateret til corona

Mange selvejende tilbud har stadig til gode, at få del i kompensation til corona-relaterede merudgifter. Selveje Danmark presser på for, at kompensationen også kommer ud til selvejende og private tilbud. Det har resulteret i en artikel i Berlingske Tidende søndag den 6. september

Kom til temamøde om tryghed og trivsel på botilbud

Socialstyrelsen tilbyder temamøder om, hvordan man kan fremme tryghed og trivsel på botilbud og dermed forebygge voldsomme episoder. Det sker med udgangspunkt i de nationale retningslinjer, som styrelsen offentliggjorde i december 2017.

Socialstyrelsen udmelder to ansøgningspuljer

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje til en bedre indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug, som bor på botilbud samt en ansøgningspulje til en styrket og helhedsorienteret tilgang overfor udsatte unge, som er på kanten af uddannelse og beskæftigelse.

Forløb med Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold

Sundhedsstyrelsen inviterer kommuner og private, herunder selvejende organisationer på ældreområdet, til at søge om et forløb med Sundhedsstyrelsens demensrejsehold med fokus på at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin i ældreplejen.