Nyheder

Få styr på ændringerne i servicelovens §101

Socialstyrelsen inviterer til en virtuel temadag om ændringerne i servicelovens § 101 om social behandling af stofmisbrug. Temadagen klæder dig på til at implementere de nye lovkrav for social misbrugsbehandling i praksis.

Kom til gratis kursus i værdig ældrepleje

Videnscenter for værdig ældrepleje udbyder gratis diplommoduler, kurser, temadage og workshops, der understøtter et øget fokus på værdighed i ældreplejen. Omdrejningspunktet er den enkelte ældres livskvalitet og selvbestemmelse

Pulje til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed

Fredag den 6. november afsatte et bredt flertal af Folketingets partier 50 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed. 10 mio. kr. fra aftalen går til en strakspulje til 1.000 nye fællesskaber. Puljen er nu åben for ansøgninger.

Akut indsats skal afhjælpe ensomhed under covid-19

Anden bølge af covid-19 og de nye restriktioner medfører en øget risiko for ensomhed blandt samfundets mest udsatte grupper. Derfor har et bredt flertal af Folketingets partier fordelt 50. mio. kr. til at bekæmpe ensomhed og isolation.