Nyheder

Se eller gense konferencen om VUM 2.0

Nu kan du se eller gense lanceringen af den reviderede Voksenudredningsmetode VUM 2.0, som blev præsenteret på Socialstyrelsens virtuelle konference den 14. september 2020.

Nyt fra Videnscenter for værdig ældrepleje

Videnscenter for værdig ældrepleje afholder årskonference og så inviteres kommuner, private leverandører, herunder selvejende institutioner på ældreområdet til at deltage i afprøvning af et praksisnært dialogredskab til vurdering af ældre borgeres oplevelse af værdighed i ældreplejen.