Regeringen lancerer måltal for konkurrenceudsættelse i 2025

Regeringen har netop offentliggjort sine ønsker for måltal for konkurrenceudsættelse i 2025 for både staten, regionerne og kommunerne.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille udtaler i den forbindelse:

– I de senere år er udviklingen i konkurrenceudsættelsen gået i stå. Måltallene skal være med til at give kommuner, regioner og staten et kærligt skub. Øget konkurrence skaber bedre og billigere løsninger til borgerne. I sidste ende får folk mere for deres skattekroner. Vi har tidligere haft måltal for kommunerne. Nu er tiden kommet til at have måltal for hele den offentlige sektor.

Konkurrenceudsættelse er en vej til fortsat kvalitetsudvikling, innovation og effektivisering af løsning af de offentlige opgaver. Det er ikke afgørende for regeringen, om opgaven ender på offentlige eller private hænder. Bare det bliver testet på markedet.

Måltal for konkurrenceudsættelse i 2025
Regeringen foreslår en følgende måltal for konkurrenceudsættelse i henholdsvis:

Kommuner
Kommunernes IKU var i 2017 27,1 pct. Regeringen foreslår et måltal for kommunerne på 35 pct.

Regioner
Regionernes IKU var i 2017 19,1. Regeringen foreslår et måltal for regionerne på 25 pct.

Staten
Statens IKU var i 2017 28,8. Regeringen foreslår et måltal for staten på 35 pct.

De kommunale og regionale indikatorer for konkurrenceudsættelse (IKU og RIKU) viser, hvor stor en andel af de udbudsmulige opgaver, der bliver skabt konkurrence om. Den statslige indikator for konkurrenceudsættelse (SIKU) viser, hvor stor en andel af de statslige driftsudgifter, der bliver konkurrenceudsat.

Flere initiativer til styrket offentlig-privat samarbejde
Måltallene skal dog ikke stå alene. Derfor foreslår regeringen en række tiltag. De skal være med til at fremme det offentlig-private samarbejde, så de private virksomheder lettere kan bidrage med deres viden og bud på nye løsninger.

1. Etablering af et udbudsfagligt råd – Forum for Udbud
2. Partnerskaber mellem kommuner, regioner og erhvervsorganisationer
3. Servicetjek af lovgivning der begrænser udbud
4. Udbredelse af offentlig-private innovationspartnerskaber
5. Nemmere for mindre virksomheder at byde på offentlige opgaver
6. Lavere omkostninger ved udbud
7. Analyse af potentialet for yderligere konkurrenceudsættelse i kommuner, regioner og staten
8. Forskellige igangværende initiativer for at styrke konkurrenceudsættelsen

Regeringen vil drøfte udspillet med KL og Danske Regioner ved de kommende forhandlinger om kommunernes og regionernes økonomi for 2019.

Selveje Danmark glæder sig over regeringens udspil.

For at læse regeringens udspil Konkurrenceudsættelse: Den bedst mulige service for pengene – klik her.

 

Der er lukket for kommentarer.