Økonomiaftale for 2019 mellem kommunerne og staten på plads

Regeringen og KL indgik den 7. juni en aftale om kommunernes økonomi for det kommende år.

Overskriften for aftalen 2019 er ønsket om at understøtte en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor, hvilket følger i forlængelse af det arbejde, regeringen under overskriften ”Sammenhængsreformen” har initieret. En reform der sætter fokus på afbureaukratisering, ledelse og bl.a. bedre sammenhæng i den offentlige sektors velfærdstilbud.

Økonomiaftalen er grundlæggende den aftale, der definerer den samlede pose penge som kommunerne har til rådighed i 2019, og da langt de største udgifter i kommunerne knytter sig til velfærdsopgaver, så vil aftalen også typisk omhandle netop velfærdsområderne.

Opfølgning på 150 særlige pladser i psykiatrien
Det handler denne gang bl.a. om en opfølgning på de 150 særlige pladser, der sidste år blev etableret i psykiatrien, finansieret af kommunerne. Pladserne skulle have været målrettet til de særligt udfordrede grupper, men pladserne udnyttes aktuelt ikke. Derudover handler aftalen om en sammenhængende social indsats, herunder en analyse af markedet for køb af sociale ydelser, og et styrket frit valg for ældre. Tilsvarende vil man se på en ny vederlagsmodel for plejefamilier.

Det bliver naturligvis spændende at følge flere af de konkrete indsatser, og der, hvor de selvejende aktører på velfærdsområdet berøres, vil Selveje Danmark naturligvis også bidrage med henblik på at sikre en god og afbalanceret implementering.

Det skal dog samtidig understreges, at selv om aftalen lægger op til, at kommunerne får ca. 2,5 milliarder kroner ekstra, så udgør det stadig under en procent af de samlede omkostninger.

Læs hele økonomiaftalen – klik her

Der er lukket for kommentarer.