Voksenområdet får flere specialister

Som følge af en stigende efterspørgsel på VISO-ydelser, har VISO indgået nye kontrakter med leverandører af specialrådgivning og udredning på dele af voksenområdet.

VISO-ydelserne kommer nu også til at omfatte; erhvervet hjerneskade, medfødt hjerneskade, autismespektrumforstyrrelse, demens og udviklingshæmning. Det er særligt inden for autisme og vidtgående kommunikation, autisme og spiseforstyrrelse samt autisme og udfordrende seksualitet at efterspørgslen stiger.

Hvis man i forvejen har en kontrakt med VISO, vil denne forblive uændret.

Se den samlede liste over VISO-leverandører på voksenområdet – klik her