Tilmeld dig åben arbejdsmiljøuddannelsen for MED-organisationer

Dansk Arbejdsgiverforening har som følge af stor efterspørgsel oprettet et MED-kursus, som henvender sig til alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i en arbejdsmiljøorganisation, som er en del af et énstrenget MED-system. Uddannelsen er åben for alle uanset medlemskab af DA. 

Deltagerne kan være blandt andet være ansatte fra ved socialpsykiatriske bosteder, selvejende institutioner og andre, som arbejder under en rammeaftale for MED, eller som har en driftsaftale med kommunen. Undervisningen vil tage afsæt i de enkelte deltageres egne forudsætninger

Uddannelsens indholdb
Uddannelsen vil give indsigt i områderne inden for: 

 • Hvad er et godt arbejdsmiljø
 • Organisering, roller og opgaver i MED-organisationen
 • Arbejdsmiljø i praksis i et énstrenget system
 • Ansvar for ansatte og ledere
 • Trivsel og psykisk arbejdsmiljø
 • Det proaktive arbejdsmiljøarbejde
 • APV og trivselsmålinger
 • Dialog og samarbejde
 • Påvirkning af kulturen
 • Risikovurdering og forebyggelse af ulykker
 • Fra kursus til hverdag

Kurset varer 22 timer, som er fordelt over 3 dage. Det er et krav, at den enkelte deltager er til stede i samtlige timer samt består den praktiske uddannelse.

Efter endt uddannelse modtager hver kursist et kursusbevis.

Praktisk
Tilmelding: Kan ske via mail@dakurser.dk eller 33389470

Pris: 4.665,- kr. for ikke-medlemmer og 4.220,- kr. for medlemmer (Se mere her)

For at læse mere om uddannelsen - klik her.

For tilmelding - klik her