Styrelsen for Patientsikkerhed gør status over Ældretilsynet

Styrelsen for Patientsikkerhed har netop udgivet en rapport med status for Ældretilsynet for perioden 2018 til 2021. Rapporten viser, at mange plejeenheder bruger tilsynene til kvalitetsudvikling og anvender målepunkterne i forbedringsarbejde.

Styrelsen for Patientsikkerhed fik i 2018 til opgave at føre tilsyn på ældreområdet efter serviceloven. Styrelsen har ført 419 tilsyn og gør status over indsatsen i ny rapport. Rapporten viser, at tilsynene medfører udvikling og øget kvalitet i plejeenhederne.

Rapporten viser, at mange plejeenheder anvender input fra tilsynene og fra det materiale, som efterfølgende offentliggøres, til forbedringsarbejdet. Styrelsen har gennem tilsynene løbende identificeret læringspotentialer, som er sammenfattet i erfaringsopsamlinger for 2018 og 2019-2021.

Læs erfaringsopsamlingerne – klik her.

Læs statusrapporten for Ældretilsynet 2018-2021 - klik her.