Stigende tvang i psykiatrien

Sundhedsstyrelsens årsrapport viser en forsat stigning af tvang i psykiatrien. Omfanget af fastholdelser og anvendelsen af akut beroligende medicin er steget i alle regioner. Ligeså er antallet af tvangsindlæggelser, tvangstilbageholdelser og tvangsmedicinering. Antallet af bæltefikseringer er dog faldet.

”At flere regioner fortsætter den gode udvikling med nedbringelse af bæltefikseringer er positivt. Men når vi ser en stigning inden for de fleste former for tvang i nogle regioner, og når brugen af akut beroligende medicin og fastholdelser stiger i alle regioner, så er det meget bekymrende” fortæller Lotte Klitfod, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.

Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen vil som følge af årsrapporten i år udgive anbefalinger, der vil samle op på den eksisterende viden og erfaringer om nedbringelse af tvang i psykiatrien. Disse skal fungere som inspirationskilde til det videre forebyggende arbejde.

Sundhedsstyrelsen har videre revideret vejledningen om registrering og anvendelse af tvang. Det fremgår nu mere klart, hvordan og hvornår de enkelte former for tvang bør bruges i psykiatrien, samt hvordan der skal registreres. Vejledningerne træder i kraft i løbet af 2020.

Læs Sundhedsstyrelsens årsrapport vedr. monitorering af tvang i psykiatrien 2019 – klik her