Socialstyrelsen udmelder ansøgningspuljer

Socialstyrelsen har udmeldt to ansøgningspuljer rettet mod udsatte børn og unge. Den ene omhandler efteruddannelse på delvis lukkede institutionstyper, mens den anden pulje er til ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn.

Pulje: Flere pædagoger og pædagogiske assistenter til daginstitutioner

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på knap 750 mio. kr. til støtte til sårbare og udsatte børn i alderen 0-2 år. Puljens formål er at yde støtte til at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter.

Målgruppen for ansøgningspuljen er daginstitutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn. Både kommunale, selvejende og private daginstitutioner er omfattet. Dog er det kommunen, der søger puljen på vegne af daginstitutionerne.

Ansøgningsfristen er fredag den 5. juli 2019 kl. 12.00.

Læs mere om puljen – klik her.

Pulje: Efteruddannelse på delvis lukkede institutionstyper for udsatte børn og unge

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 1 mio. kr. til efteruddannelse på delvis lukkede institutionstyper for udsatte børn og unge. Formålet med puljen er at efteruddanne personale på delvis lukkede institutionstyper, så de er i stand til at tilbyde en intens og struktureret behandlingsindsats.

Ansøgningspuljen kan søges af godkendte delvis lukkede afdelinger/institutioner for udsatte børn og unge, der tager initiativ til efteruddannelse af personale på afdelingen/institutionen.

Ansøgningsfristen er den 8. juli 2019 kl. 12.00

Læs mere om puljen – klik her.