Socialstyrelsen tilbyder hjælp til arbejdet med voldsforebyggelse

For nogle botilbud forekommer voldsomme episoder næsten aldrig, for andre er det en løbende udfordring, og nogle steder endda en del af hverdagen.

Derfor tilbyder Socialstyrelsen nu et indsatsforløb, med afsæt i de nationale retningslinjer, der skal fremme trivsel og tryghed i botilbuddene.

Botilbudsforløb
Forløbene sætter fokus på vidensgrundlaget til forebyggelse af voldsomme episoder og analyse af tilbuddets praksis på området. Tilbuddet udvælger derefter indsatsområder til videre arbejde, og igangsætter udviklingsaktiviteter, der understøtter tilbuddets mål med indsatsen. Forløbene afsluttes med fokus på resultater og forankring.

Forløbene tilbydes af to slags varighed: 6 eller 12 måneder. Forskellen på de to ligger i, at et forløb på 12 måneder indeholder en mere omfattende analyse, samt tilbud om kompetenceudvikling af 1-2 dages varighed for alle relevante medarbejdere.

Praktiske oplysninger