Nye og reviderede skemaer til indberetning af magtanvendelse

I midten af december offentliggjorde Socialstyrelsen en række nye og reviderede skemaer til indberetning af magtanvendelse.

Skemaerne er lavet på baggrund af flere rapporter, herunder en analyse i en rapport fra Ankestyrelsen: ”Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne overfor borgere med demens” samt anbefalinger i ”Evaluering af virkninger af kapitel 24a i serviceloven om fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger m.v. ”.

De reviderede skemaer

De reviderede skemaer omhandler registrering og indberetning af magtanvendelser efter §§ 125-129 i kapitel 24 i serviceloven, og lyder som følger:

  • Skema 1: Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt
  • Skema 2: Til registrering og indberetning af magtanvendelse, der ikke er forhåndsgodkendt
  • Skema 3: Til registrering og indberetning af optagelse i særlige botilbud

Hertil er der udarbejdet nye vejledninger til skemaerne.

De nye skemaer

De nye skemaer er til anvendelse ved indgreb efter § 137 g– j i kapitel 24 a i serviceloven. Kapitlet handler om indgreb overfor udviklingshæmmede, der er anbragt på en boform som følge af en dom eller sigtelse.

De nye skemaer er:

  • Skema A: Indstilling til afgørelse om iværksættelse af indgreb fortaget af lederen eller dennes stedfortræder
  • Skema B: Registrering og indberetning af indgreb efter § 137 g – j
  • Skema C: Indberetning af indgreb efter servicelovens §§ 137 g - 137 j ved månedens udgang.

Hertil er der udarbejdet nye vejledninger til skemaerne.

Hvis du ønsker at læse mere om de nye skemaer – klik her.