Selveje Danmarks kommende aktiviteter

Selveje Danmark afholder løbende arrangementer for vores medlemmer. Efteråret vil bl.a. byde på møde i ledernetværket, hvor der stilles skarpt på ledelse i krydsfeltet mellem organisationens målsætninger, borgere/pårørende og medarbejdere
 
Ledernetværksmøde om ledelse i krydsfeltet
Blandt andet inviterer vi til ledernetværksmøde under temaet ”Ledelse i krydsfeltet”. Det foregår den 2. oktober på Børsen i København og den 10. oktober på Harresø Kro i Give.
 
Kursus om magtanvendelse på voksenområdet
Derudover inviterer Selveje Danmark den 30. oktober til kursus i de nye regler om magtanvendelse på voksenområdet. De nye regler træder i kraft den 1. januar 2020 og indeholder ændringer med betydning for dem, der arbejder på socialområdet såvel som ældreområdet. På kurset vil der være oplæg ved en jurist med særlig indsigt i det juridiske grundlag for reglerne for magtanvendelse. Der vil også være oplæg ved Socialtilsynet om de nye reglers betydning for Socialtilsynets arbejde. Endelig vil der ud fra konkrete cases blive afholdt en workshop om, hvad reglerne betyder set fra borgerens, medarbejdernes, ledelsens og tilsynets perspektiv. Kursus forgår på Børsen i tidsrummet kl. 10 – 14. Tilmelding kan ske på ksk@selveje.dk.
 
Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med flere detaljer om de enkelte arrangementer.