Selveje Danmark dokumenterer misvisende kommunale priser i ny rapport

I årevis har for den offentlige sektor kørt med kunstigt lave priser og takster på deres egne velfærdstilbud. Det har man, fordi ikke alle omkostninger på eksempelvis et plejehjem eller socialt tilbud er regnet med. Konsekvensen er, at borgeren ikke altid får den bedste tilbud til prisen, at borgerens frie valg mellem offentlig og privat velfærdstilbud hæmmes, og at vi som samfund ikke får mest muligt for skattekronerne.

Selveje Danmark og Dansk Erhverv udgiver derfor nu en velfærdsrapport, der dokumenterer problemerne med misvisende priser i offentlige velfærdstilbud. Samtidig giver organisationerne deres bud på, hvordan der kan skabes større gennemsigtighed i de kommunale priser og takster.

8 forslag til større gennemsigtighed i de kommunale priser
Selveje Danmark og Dansk Erhverv foreslår en række initiativer, som skal være med til at sikre større gennemsigtighed, når kommuner beregner priser og takster på deres egne tilbud.Det skal både sikre et bedre beslutningsgrundlag og styrke private aktørers position på markedet.

Forslagene er som følger:

  1. Der skal være klare og ensrettede økonomiske afrapporteringskrav til offentlige institutioner og tilbud. Det vil betyde, at der er langt mere gennemsigtighed om offentlige institutioners reelle omkostningsniveau.

  2. At der skal udvikles en standard for budgetter og regnskaber på institutionsniveau. Det skal også styrke samarbejdet imellem kommune og leverandør de steder på velfærdsområdet, hvor der formelt er krav om prisgennemsigtighed og/eller ens afregningspriser imellem kommunen og leverandøren. 

  3. At alle driftstilbud (både offentlige og ikke-offentlige) skal opstille retvisende og sammenlignelige budgetter og regnskaber, der indeholder alle direkte og indirekte omkostninger på enhedsniveau.

  4. At offentlige myndigheder ikke skal have adgang til at levere tilkøbsydelser udenfor, hvad der er visiteret til. I de tilfælde er der reelt tale om en form for erhvervsvirksomhed.

  5. At den offentlige sektor revideres på driftstilbud; det vil sige, der skal revideres på den enkelte driftsenhed. Dels for at sikre sammenlignelighed på tværs og dels for at sikre en ansvarlig drift.

  6. At myndigheder skal have bedre mulighed for indblik i og godkendelse af takster. Eksempelvis skal takster, der fremgår af Tilbudsportalen, svare til takster i budgettet. 

  7. At det bliver tydeliggjort i lovgivningen, at en kommune ikke kan vedtage en overordnet politik, hvor udgangspunktet for myndighedens afgørelser er visitation til egne tilbud. En visitering eller re-visitering bør altid være sagligt begrundet.

  8. At en kommune ikke kan vedtage en overordnet politik om generel hjemtagelse af institutioner eller opgaver. Det skal i hvert tilfælde sagligt begrundes, og en opgave bør som hovedregel genudbydes efter to år.

Læs Selveje Danmarks og Dansk Erhvervs rapport Mest velfærd for pengene -  klik her. 

Se Dansk Erhvervs infoside om velfærdsrapporten - klik her.

Selveje Danmark i pressen om misvisende priser
Den nye rapport har vakt mediernes bevågenhed og bl.a. Berlingske har under overskriften "Kan man få en pædagog til 22 kroner i timen?" skrevet om problemstillingen med misvisende kommunale priser. 

Læs Berlingske artikel (kræver abonnement) - klik her.

Læs Altingets artikel (kræver muligvis abonnement) - klik her.