Se eller gense konferencen om VUM 2.0

Nu kan du se eller gense lanceringen af den reviderede Voksenudredningsmetode VUM 2.0, som blev præsenteret på Socialstyrelsens virtuelle konference den 14. september 2020.

Om VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber
Den reviderede udgave af VUM er udviklet af Socialstyrelsen i samarbejde med KL. Den bygger på den aktuelt bedste viden om sagsbehandling samt på KL’s projekt ’Fælles Faglige Begreber’, som er indarbejdet i metoden.

VUM 2.0 har et skærpet fokus på, at recovery og rehabilitering begynder allerede i sagsbehandlingen. Der lægges op til, at der arbejdes tæt sammen med borgeren, og at der tages afsæt i dennes ønsker, håb og drømme, når det vurderes, hvilken støtte borgeren har behov for.

Anvendelsen af de fælles faglige begreber understøtter en dokumentations- og samarbejdspraksis mellem udfører og myndighed, der skaber et solidt grundlag for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum.

Se oplæggene – klik her