Orientering fra Selveje Danmark om corona #85

Kære medlemmer

Vi bliver indimellem kontaktet af jer vedr. gældende regler i takt med genåbning og flere og flere bliver vaccineret.

Anbefalinger til vaccinerede personer samt steder med vaccinerede beboere
Sundhedsstyrelsen er ved at udarbejde anbefalinger, som vedrører gældende anbefalinger for personer, der er vaccineret.

Anbefalingerne er endelige, men publikationen er ikke. Det vil sige, at linket er til en publikation, hvor der løbende vil komme flere informationer. Når publikationen er endelig, så vil der komme en nyhed fra Sundhedsstyrelsen herom.

Anbefalingerne er kort sagt delt op i 2:

  1. Individuelle anbefalinger til personer, der er vaccineret
  2. Anbefalinger for vaccinerede grupper i sundheds- og ældresektoren samt visse dele af socialområdet.

Denne mail vil fokusere på anbefalingerne til vaccinerede grupper i sundheds- og ældresektoren samt visse dele af socialområdet. (Og således ikke individuelle personer).  

Generelt

  • Når man opretholder sig i det offentlige rum, skal man overholde de generelle smitteforebyggende anbefalinger herunder holde afstand, undgå fysisk kontakt, samt følge supplerende tiltag som brug af mundbind.
  • Hvis man er nær kontakt til en smittet, så behøver man som vaccineret ikke at gå i isolation, medmindre man har symptomer. Har man symptomer som vaccineret, skal man gå i isolation og lade sig teste.
  • Hvis man er nær kontakt til en smittet, så skal man lade sig teste – også selvom man ikke har symptomer.
  • Man behøver ikke at blive testet regelmæssigt, hvis man er vaccineret.

Anbefalinger vedr. besøgsrestriktioner
Styrelsen for Patientsikkerhed har mulighed for at lave påbud om restriktioner eller besøgsforbud, såfremt smittetrykket er højt. Styrelsen kan udstede påbud/forbud på institutions, kommune eller regionalt niveau. Såfremt I er underlagt et sådan, vil det ske direkte til jer (hvis det kun er jeres tilbud), kommunen eller regionen. Det er de to sidstnævnte, der har ansvaret for at videreformidle sådanne informationer.

På plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser og sociale institutioner mv. hvor mere end 80% af beboerne har modtaget 2. vaccination vurderes risikoen for udbrud af COVID-19 for værende lav, og der vurderes derfor ikke at være sundhedsfagligt behov for at indføre generelle besøgsrestriktioner.

Anbefaling vedr. afholdelse af møder mv
Der hvor en stor del af personalet er vaccineret vil det være muligt at genoptage relevant undervisning, møder og mindre konferencer i regi af almindelig drift. Sundhedsstyrelsen vil rådgive sektoren herom.

Anbefaling vedr. forsamlingsstørrelse i sundheds- og ældresektoren samt visse dele af socialområdet
Det er muligt at øge antallet af personer der samles, der hvor en stor del af ansatte og beboere er vaccineret (dette er ikke angivet nærmere).

Det kan være relevant i forhold til at understøtte, at relevant undervisning, møder og mindre konferencer i regi af almindelig drift kan genoptages. Man bør dog fortsat overholde de til enhver tid gældende smitteforebyggende anbefalinger, herunder afstand, håndhygiejne, rengøring, ventilation/udluftning af lokaler mv og bør ikke samles flere end de fysiske rammer tillader. Sundhedsstyrelsen vil rådgive sektoren specifikt herom.

I kan finde anbefalingerne her:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Vaccination/Anbefalinger-for-vaccinerede-personer-19_-april.ashx?la=da&hash=431271B717FE4718C8D00E75DA890EDD09266EF6

Husk, at det er et aktivt dokument. Jeg vil således anbefale jer at bruge linket, hvis I vil bruge den senere og ikke gemme den som en fil.

Vedr. brug af værnemidler o.lign.
Når I har læst ovenstående, så mangler I formentlig en afklaring på, hvordan I skal forholde jer til brug af værnemidler de steder, hvor størstedelen er vaccineret😊. Selveje Danmark har været i dialog med Sundhedsstyrelsen om den manglende information i anbefalingerne.

De anerkender, at informationen mangler, men fortæller os, at det er fordi der fortsat mangler afklaring på dette.

Vi skal naturligvis nok orientere jer, når vi hører nærmere herom.

Som altid, så er I velkommen til at ringe eller skrive, hvis I har spørgsmål til ovenstående.

Bedste hilsner

Louise Dybdal
Chefkonsulent