Orientering fra Selveje Danmark om corona #83

Kære medlemmer

Vaccination af manglende personale i gruppe 4
I er flere der har henvendt jer til Selveje Danmark vedr. gruppe fire ift. vaccination. Det handler især om, hvordan I sikrer vacciner til nye ansatte og andre, der i første omgang ikke blev omfattet af vaccinationsprogrammet.

Vi har forhørt os hos Statens Serum Institut. Indtil nu er meldingerne (fortsat), at der ikke foretages indmeldinger til gruppe fire som følge af AstraZenica-situationen.

Som tidligere anbefalet, vil vi dog fortsat opfordre jer til, at have de relevante oplysninger på det pågældende personale klar, hvis/når der igen åbnes for at sende lister over medarbejder til vaccination ind til Statens Serum Institut. Så skal vi nok informere jer, når der kommer nyt.

Ældre på plejehjem kan igen samles til gudstjenester og kulturelle arrangementer
Siden i går er forsamlingsloftet nu lempet, så beboere på plejehjem igen kan samles til kulturelle begivenheder arrangeret på plejehjemmene. Det anbefales fortsat, at man forsøger at begrænse størrelsen på forsamlinger samt fortsat holder forsvarlig afstand. Samtidig anbefales det, at plejehjemmene overholder Sundhedsstyrelsens smitteforebyggende anbefalinger om begrænsning af smitte.

Læs nyheden her: Ældre på plejehjem kan igen samles til gudstjenester og kulturelle arrangementer (sm.dk)

Som altid er I velkommen til at ringe eller skrive, hvis der skulle opstå spørgsmål.

Bedste hilsner

Louise Dybdal
Chefkonsulent