Orientering fra Selveje Danmark om corona #8

Kære medlemmer

En lille opdatering her fra. Jeg kunne selvfølgelig lægge ud med nyheden om at statsministeren forlængede de initiativer der er igangsat for at forhindre spredning af corona til og med påske. Men det ved I jo allerede, så det er næppe en nyhed. Jeg nøjes derfor med de for vores område mest relevante nyheder.

Dansk Erhverv rådgiver i spørgsmål om hjælpepakker, personale spørgsmål mv
Dansk Erhverv, har gennem de seneste dage rådgivet en lang række medlemmer i helt afgørende spørgsmål omkring mulighederne for at anvende hjælpepakker og hvordan personalemæssige spørgsmål skal håndteres. Du skal derfor være opmærksom på at du som medlem af Selveje Danmark også er en del af Dansk Erhverv, og at du derfor kan trække på den hjælp du der kan hente.

Dansk Erhverv samler en række corona-relaterede spørgsmål på sin hjemmeside. Her kan du også finde vej til de webinarer, der afvikles for at give jer den mest relevante information. Siden kan du finde her: https://www.danskerhverv.dk/corona/

Politisk flertal sikrer nødpladser på kvindekrisecentre
Regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet har indgået en aftale om at fremrykke 11 mio. kr. til oprettelse af 55 midlertidige pladser for voldsramte. Læs mere om fordelingen af midler her:
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/politisk-flertal-sikrer-noedpladser-paa-kvindekrisecentre/

Nyt materiale med gode råd om coronavirus til væresteder, herberger eller behandlingssteder
Sundhedsstyrelsen har udgivet nyt materiale om forebyggelse af coronavirus til brugere og medarbejdere på væresteder, herberg, forsorgshjem og behandlingssteder. Materialet beskriver også, hvad der skal ske ved smitte.
Læs mere -klik her.

Lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres ret ved lønkompensation vedtaget i dag
Folketinget har i dag vedtaget den lov der danner fundamentet for den aftale om lønkompensation, der blev indgået mellem samtlige partier i folketinget. For Selveje Danmark er der i forhold til loven fokus på den passus i bemærkningerne, der lyder ”Foreninger, fonde og selvejende institutioner er omfattet af ordningen, hvis de modtager mindre end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud”. En række selvejende og civilsamfundsorganisationer, er i dag optaget på finansloven eller fortsat modtager af forskellige puljer, der dækker en del af deres drift.

Den definition, der fremgår af bemærkningerne, kan betyde at de ikke omfattes af ordningen, hvilket virker helt forkert, da det tilskud man modtager på ingen måde dækker lønomkostningerne.

Se den vedtagne lovtekst - klik her.

Venlig hilsen

Jon Thorlacius Krog
Branchedirektør, Selveje Danmark