Orientering fra Selveje Danmark om corona #7

Kære medlemmer

Så er vi kommet ind i en ny uge, og jeg håber, at I - trods alt - også har haft mulighed for at nyde det smukke vejr i weekenden.

Vedrørende test
Siden Sundhedsstyrelsens udmelding om at kritisk personale skulle kunne testes for corona, for derved at sikre en hurtig tilbagekomst til arbejdet, har der hersket en stor uklarhed. En uklarhed der opstod, fordi der i sundhedssystemet slet ikke var den fornødne testkapacitet. Nu har Sundhedsstyrelsen meldt ud, at man vil begynde at teste bredere, hvilket ikke ændre den tidligere udmelding.

Herefter henstår spørgsmålet om kapacitet i forhold til test fortsat, men det har I jo alle nok kunnet følge med i, i nyhederne hen over weekenden. Vi følger i Selveje Danmark sagen og vil naturligvis holde jer orienterede, såfremt der dukker nye forhold op i denne henseende.

Corona og beskæftigelsesindsatsen
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutering (STAR) har lavet en side, hvor der gives en samlet beskrivelse af situationen på beskæftigelsesområdet. Et område der er ekstremt påvirket af krisen, da en række kommuner fuldstændig har lukket ned for både aktiviteter og betalinger.

Det centrale er her at være opmærksom på, at der faktisk i en række situationen skal tages konkret stilling til igangværende sager, inden de f.eks. suspenderes. Se nedenstående link til siden, her vi I også kunne finde vej til en række svar på de spørgsmål STAR har modtaget de seneste dage.

https://star.dk/om-styrelsen/nyt/corona-virus-betydning-for-beskaeftigelsesindsatsen-og-ydelser/


Socialpædagogisk bistand skal fortsætte
Der er nu overfor kommunerne blevet ekspliciteret, at socialpædagogisk større efter § 85 stadig skal fortsætte. Ministeriet understreger i et brev til landets kommuner og bl.a. socialtilsyn, at den socialpædagogiske bistand i de sociale tilbud skal fortsætte under coronakrisen. Myndigheder kan ikke med henvisning til situationen under corona automatisk suspendere hjælp og støtte til fx mennesker med handicap, der modtager socialpædagogisk bistand. Du kan læse brevet her

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/minister-understreger-socialpaedagogisk-bistand-skal-fortsaette-trods-coronakrise/


Fælleserklæring fra KL og Forhandlingsfællesskabet 
KL og Forhandlingsfællesskabet har som opfølgning på den helt ekstraordinære situation udløst af coronavirus udarbejdet en fælleserklæring – ”Coronavirus: Stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger - centralt og lokalt”. Med fælleserklæringen er parterne enige om, at medarbejdere kan få andre arbejdstider, arbejdssteder eller arbejdsopgaver end normalt. Det er aftalens hensigt, at de ansatte ”i videst mulig udstrækning” tages med på råd, og at det skal ske med hensyntagen til medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Aftalen løber foreløbig indtil den 31. maj, men kan eventuelt forlænges, hvis situationen kræver det. Den gælder i alle kommuner – og på hele KL's forhandlingsområde – det sidste betyder, at fx selvejende institutioner også er omfattet af aftalen.

Selvejende institutioner med driftsoverenskomst er en del af denne aftale og da aftalen udmøntes lokalt, så vil vi i Selveje Danmark opfordre til, at man tager kontakt til den kommune man har driftsoverenskomst med henblik på at få et bedre overblik over mulighederne. Du kan læse erklæringen her:
https://www.kl.dk/forsidenyheder/2020/marts/ny-aftale-med-de-faglige-organisationer-giver-fleksibilitet-og-hurtighed/

Nødpulje til frivillige og sociale organisationer
På et pressemøde fredag, stod det klart at social- og indenrigsminister, Astrid Krag, sammen med regeringen er klar til at afsætte en nødpulje til små foreninger, der udfører frivilligt arbejde for de svage grupper i samfundet. Nødpuljen er til frivillige foreninger og organisationer, der laver arbejde for hjemløse og andre sårbare danskere såsom handicappede. »De frivillige organisationer løfter en stærk opgave. Vi skal holde hånden under dem. De er blevet ramt af, at mange aktiviteter er blevet lukket ned. Det er vigtigt, at de ikke bliver slået omkuld af udgifter,« siger social- og indenrigsminister Astrid Krag på et pressemøde. Regeringen vil ligeledes øge kapaciteten på kvindekrisecentre, der oplever en stigende efterspørgsel på pladser. Der er lovning på, at en handleplan vil blive præsenteret i indeværende uge og Selveje Danmark vil selvfølgelig informere jer mere konkret, når denne foreligger.

Spar på værnemidler
Lægemiddelstyrelsen kommer med en indtrængende henstilling om at svare på værnemidler som masker, hansker, mv. Årsagen er risikoen for at løbe tør for disse, trods myndighedernes indsats på at sikre forsyningerne. Jeg tænker, at I alle sammen har været meget opmærksomme på netop dette, men sender alligevel her Lægemiddelstyrelsens opfordring videre til jer.

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2020/risiko-for-forsyningssvigt-spar-paa-vaernemidlerne/#

Og så bare fra os I Selveje Danmark, der sidder og arbejder hjemmefra til alle jer en kæmpe hilsen.

Venlig hilsen

Jon Thorlacius Krog
Branchedirektør, Selveje Danmark