Orientering fra Selveje Danmark om corona #66

Kære medlemmer

 

Social- og Indenrigsministeriet har opdateret deres side med spørgsmål og svar relateret til covid-19. Den opdateres fortsat løbende.

I kan finde dem her:

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/opdateres-loebende-informationer-om-coronavirus-og-socialomraadet-med-faqs/#faq

 

Det er dog endnu ikke afklaret, hvad der forstås med fællesarealer/arealer med offentlig adgang i forhold til jeres områder.

 

I ønskes en rigtig god weekend.

 

Bedste hilsner

 

Louise Dybdal, chefkonsulent, 20939221