Orientering fra Selveje Danmark om corona #5

19. marts 2020

Kære medlemmer

Her følger en opdatering per 19. marts. Husk at tingene udvikler sig rigtig hurtigt, så det der er op den ene dag kan være ned den næste. Følg derfor med løbende og tilpas jer.

Lidt om de aktuelle udfordringer vi arbejder med
Værnemidler er en kæmpe udfordring for jer alle. Problemet er, at der tidligere er udsendt en meddelelse til leverandører af værnemidler (håndsprit, masker, osv) om, at den offentlige sektor er prioriteret. Tanken har så været, at værnemidler via bl.a. kommunerne skulle distribueres til de organisationer, der arbejder med udsatte grupper. Problemet er blot, at det ikke sker, ja faktisk, at man som ikke-offentlig aktør afvises af kommunen. Det skaber naturligvis en helt urimelig situation for alle jer plejehjem, bosteder, herberger mv., der har et akut behov for disse hjælpemidler.

Der er derfor i dialog med Dansk Erhverv taget kontakt til Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen, med henblik på at få sikret at også i som ikke offentlige aktører har adgang til helt nødvendige værnemidler. Tilsvarende er sagen i dag løftet overfor socialminister Astrid Krag.

Så snart vi ved mere, så vil I naturligvis blive informerede.

Forbuddet mod forsamlinger på mere end 10 personer og velfærdsområdet
Regeringen indførte tirsdag et forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer. Det rejste naturligvis en række spørgsmål på velfærdsområdet, hvor mange af jer jo er mere end 10 personer samlet. Det handler om bl.a. bosteder, anbringelsessteder og f.eks. udsatte området.

Socialministeren har nu klargjort konsekvenserne af forbuddet på velfærdsområdet, og helt overordnet så er svaret at forbuddet ikke gælder tilbud hvortil borgeren er visiteret, omfattet af forbuddet er således ikke anbringelsessteder for børn, §§ 107 og 108 tilbud og udsatte området §§ 109 og 110.

I en pressemeddelelse fra den 18. marts udtaler Social- og Indenrigsministeriet følgende;
Visiterede tilbud og tilbud, hvor der visiteres på stedet, er i udgangspunktet ikke omfattet af forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer.
Tilbud, hvor borgeren møder op uden visitation, vil på grund af forsamlingsforbuddet skulle sørge for, at der ikke er mere end 10 personer samlet ad gangen. Samtidig skal sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger iagttages.
I de tilfælde, hvor man fx ikke kan indrette sig sådan, at forbuddet kan efterkommes, og man må skalere ned på tilbuddet eller helt må lukke, er det kommunens ansvar at finde alternative løsninger. Det må meget gerne ske sammen med organisationerne. Som det nødherberg, vi har set i Københavns Kommunes Sydhavn. Der vil også være mulighed for at benytte lukkede institutioner, eller hvad der giver mening lokalt.
Relationsarbejde med de meget udsatte borgere skal fortsættes så vidt muligt, gennem telefon, sms og andet opsøgende arbejde.

Ministeriet har udsendt en informationsskrivelse, der yderligere forklarer, hvordan forsamlingsforbuddet og besøgsrestriktionerne skal forstås på området.
For at se Social- og Indenrigsministeriets orientering om forsamlingsforbud, besøgsrestriktioner og hjemgivelse af anbragte børn og unge - klik her.

Regeringen indgår aftale om kompensation til virksomheder der oplever nedgang i omsætningen
Regeringen har i dag udsendt aftale teksten, der udmønter den aftale om kompensation til virksomheder og selvstændige, der blev indgået i går. Aftalen betyder, at virksomheder der oplever en større nedgang i omsætningen kan få kompensation for den nedgang gennem ordningen.
Selveje Danmark ser aftalen som et meget vigtigt skridt i forhold til at holde hånden under landets virksomheder, herunder også under en række medlemmer, der aktuelt er hårdt ramt af krisen.

For at se aftaleteksten- klik her.
For en nærmere uddybning af aftalen vil jeg henvise til Dansk Erhvervs hjemmeside - klik her. 

Information fra KL samler nye regler og vejledninger på velfærdsområdet
KL udarbejder løbende information til aktørerne på velfærdsområdet. Det handler om en samlet beskrivelse af de seneste love, regler og vejledninger på området. Orienteringsskrivelsen giver således et fint overblik over udviklingen på området de seneste dage.
For at se KLs orientering - klik her.

Corona og tilsyn
Styrelsen for patientsikkerhed har netop meddelt, at alle planlagte tilsynsbesøg – både sundhedsfaglige og ældretilsynet - er aflyst til og med april måned.

Se Styrelsen for Patientsikkerheds orientering - klik her.

Tilsvarende har flere af de 5 socialtilsyn meddelt at alle planlagte tilsynsbesøg i marts måned er aflyst. På det område, skal der dog henvises til de enkelte socialtilsyn, da en del kommunikation herfra kommer direkte fra det enkelte tilsyn.

Læs eller genlæs tidligere orienteringer fra Selveje Danmark vedr. corona på hjemmesiden
Det er nu muligt at tilgå de orienteringsmails, som Selveje Danmark har sendt ud i forbindelse med coronavirus, via Selveje Danmarks hjemmeside.

I finder dem ved at klikke på fanen nyheder øverst på vores hjemmeside: www.selveje.dk

Husk at ringe til os, hvis der er noget I gerne vil have drøftet eller afklaret og så vil jeg også bare ønske jer alle en god dag – al krise taget i betragtning.


Venlig hilsen

Jon Thorlacius Krog
Branchedirektør, MPA