Orientering fra Selveje Danmark om corona #49

Kære medlemmer

Lige dagens oplysende corona-mail

 

Ministerbrev vedrørende selvisolation

Social- og indenrigsministeren har udsendt et vedhæftede brev til samtlige kommunalbestyrelser og partnerskaberne for socialt udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap. Brevet er en opfordring til at have fælles fokus på konsekvenserne af selvisolation blandt sårbare grupper.

I brevet opfordrer ministeren landets kommuner til at samarbejde med civilsamfund, faglige organisationer og private aktører om at hjælpe sårbare børn, unge og voksne samt mennesker med handicap, der under krisen har været isoleret, tilbage til en mere normal hverdag. Herunder at have særlig opmærksomhed på, om der også er behov for rådgivning om misbrugsbehandling og relevante sundhedstilbud.

Læs ministerbrevet - klik her.

 

Nye retningslinjer for aktiviteter på socialområdet

Socialstyrelsen har udgivet en ny udgave af retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet.

Retningslinjerne er bl.a. opdateret som følge af ophævelsen af det generelle besøgsforbud på tilbud på socialområdet og den samtidige indførelse af regler, der giver mulighed for undtagelsesvist at indføre midlertidige besøgsrestriktioner lokalt på den enkelte tilbud.

Derudover er retningslinjerne opdateret med aktuelle henvisninger til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19.

I den nye udgave af retningslinjerne er der primært foretaget ændringer i følgende afsnit:

  • 2.2. Håndtering af smitte og test
  • 2.2.1. Smitteopsporing
  • 2.4 Besøg
  • 2.4.1. Afholdelse af arrangementer
  • 3.0 Myndighedsområdet
  • 6.0. Sommerlejre for sårbare børn og unge og deres familier
  • 7. Udsatte voksne
  • 7.0. Møder med borgere

Ændringerne er markeret med en stjerne i overskriften på de pågældende afsnit.

Se de nye retningslinjer for aktivitet på socialområdet - klik her. 

 

Venlig hilsen og rigtig god dag

Jon Krog, branchedirektør Selveje Danmark