Orientering fra Selveje Danmark om corona #47

Kære medlemmer

Jeg håber I alle har haft en god weekend, og sender her den seneste opsamling af corona-relevante nyheder.

Så er sociale organisationer, der modtager 50 procent eller mere offentlig støttet (endelig) omfattet af reglerne om kompensation for løn til hjemsendte og faste udgifter.

Siden 7. april har vi ventet på udmøntningen af den politiske aftale om at også sociale organisationer, der modtager offentlig støtte, skulle omfattes af reglerne om kompensation for løn til hjemsendte medarbejdere og faste udgifter. Det er nu sket, gennem de to bekendtgørelser nr. 894 og 895. 

Læs bekendtgørelse nr. 894 - klik her

Læs bekendtgørelse nr. 895 - klik her

Der kan foreløbig søges dækning for perioden 9. marts til 8. juli. Ansøgning skal ske via Socialstyrelsen.
Læs mere - klik her

Læs mere om fastudgifter - klik her

MEN det skal tilføjes, at de endelige skemaer i skrivende stund ikke er langt op. Det vil ske i denne uge, og mon ikke det sker meget hurtigt. Såfremt man er omfattet af ordningen, vil jer derfor anbefale jeg løbende at følge med på siden, så I hurtigt kan slå til, når ansøgningsskemaet er tilgængeligt.

Sommerpakke for ældre og sårbare grupper

Der afsættes 20 mio. kr. til gratis tilbud om lokale aktiviteter til ældre over 65 år henover sommerperioden og resten af 2020. Midlerne udmøntes til Ældresagen, Røde Kors, Landsorganisationen OK-klubberne i Danmark, Faglige Seniorer og Danske Seniorer.

Flere dagsture til plejehjemsbeboere
Der udmøntes 40 mio. kr. som særtilskud til kommunerne i 2020. Kommunerne skal sørge for, at både offentlige og private får glæde af midlerne. Plejehjemmene får mulighed for at få dækket udgifter forbundet med dagsture som fx transport, bespisning og entrebilletter samt ekstra udgifter forbundet med at overholde de nuværende sundhedsfaglige retningslinjer.

Dagsture, udendørsaktiviteter mv. til borgere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud
Der afsættes 20 mio. kr. i 2020 til dagsture og andre udendørs sociale aktiviteter henover sommeren og resten af 2020. Kommunerne kan med fordel samarbejde med lokale frivillige foreninger og organisationer om tilrettelæggelsen.

Gratis handicaptransport i sommerferien
Der indføres to gratis ture på max 50 km med handicaptransport over sommeren for alle, der er visiteret til handicap transport.

Nu er app’en smitte|stop klar til danskerne

Nu kan man downloade app’en smitte|stop. Gennem appen kan man nemt give besked til andre brugere af appen, som man har været tæt på, hvis man bliver testet med corona virus.

Appen lever op til alle regler og de højeste standarder for privatlivsbeskyttelse og datasikkerhed.

Læs mere - klik her

Venlig hilsen

Jon Thorlacius Krog
Branchedirektør, MPA