Orientering fra Selveje Danmark om corona #10

Kære medlemmer

Endnu en lille opdatering herfra. Jeg håber, I kan bruge disse opdateringer, men hvis der er informationer i synes at mangle, så skal I bare lade mig det høre.

Og så midt i disse tider, hvor vi alle roser de offentligt ansatte (og det fortjener de bestemt også) så vil jeg bare lige sende en kæmpe hilsen til jer og jeres kollegaer. For jeg ved, at I i de selvejende organisationer, kæmper mindst lige så hårdt – ja nogen gange hårdere, da man ikke lige synes at I skal have samme adgang til værnemidler eller lignende. Så derfor også kæmpe ros alle til jer og jeres kollegaer fra os i Selveje Danmark.

Anbefalinger til personale i botilbud og plejeområdet ved mistænkt eller påvist corona hos borger
Statens Serum Institut har udgivet en række lavpraktisk anbefalinger og retningslinjer for personale på botilbud og bl.a. ældreplejen. De omhandler personalets forholdsregler og adfærd i forbindelse med pleje og behandling af borgere ved påvist eller mistænkt corona.

Anbefalingerne indeholder også forslag til alternative muligheder ved f.eks. mangel på værnemidler.

Læs anbefalingerne knyttet til bosteder - klik her.

Læs anbefalingerne knyttet til bl.a. ældreplejen - klik her.


Nye opdaterede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen har opdateret og præciseret retningslinjerne for håndteringen af corona i sundhedsvæsenet. De opdaterede retningslinjer præciserer, hvilke grupper som skal henvise til at blive vurderet og eventuelt testet for corona. Desuden beskriver de, hvordan der skal prioriteres i den situation, hvor der er forsyningsproblemer.
På side 6 i retningslinjerne kan I se hvilke kriterier, der er gældende i forhold til test af medarbejdere med henblik på en hurtig raskmelding og genoptagelse af arbejdet. De overordnede kriterier lyder:

• Har lette luftvejssymptomer, som ved negativ test for COVID-19 umiddelbart vil kunne genoptage arbejde.
• Varetager en kritisk funktion i sundhedsvæsenet, ældreplejen, indsatser for særligt sårbare grupper på socialområdet, eller i andre helt særlige nøglefunktioner i samfundet.
• Personaleleder eller dennes stedfortræder skal bekræfte, at medarbejderen i den aktuelle situation ikke kan erstattes af andre, og at det er aftalt med medarbejderen at denne umiddelbart m-der på arbejde ved negativ COVID-19 test.

Se de opdaterede retningslinjer - klik her.

Spørgsmål og svar fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutering (STAR)
STAR har på sin hjemmeside oprettet en side med spørgsmål og svar. Det handler om ydelser, rettigheder og bl.a. mulighederne for at fastholde forløb.

Jeg indsætter lige et link til siden her: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/corona-virus-betydning-for-beskaeftigelsesindsatsen-og-ydelser/

Når kommuner misbruger situationen
Beskæftigelsesområdet i Danmark er meget hårdt ramt af kommunernes nedlukning. Det handler om suspenderede forløb, om en total nedlukning af nye tilbud og så også om hvordan man kan sikre de borgere, der rammes af dette gennem denne vanskelige tid. Særligt det sidste er meget relevant, da rigtig mange sociale problemstillinger gennem de sidste år er flyttet over i beskæftigelsesområdet.

I Selveje Danmark oplever vi både kommuner, der ansvarligt tager dialogen med sine samarbejdspartnere på området, og sikre en form for økonomisk tryghed, ved at lade iværksatte forløb fortsætte fsva. betalinger, samt indgår i en dialog. Men vi oplever også kommuner, der helt ser bort fra de samarbejdspartnere man ellers er afhængig af. Et temmelig absurd eksempel på det sidste er nedenstående citat fra en kommune, der konstaterer, at deres samarbejdspart af egen drift har sendt medarbejderne hjem, og således ikke kan opfylde kontrakten efter dens oprindelige ordlyd. Misligholdelse og ingen betaling.

”Vi har indgået en kontrakt, som indbefatter at vores borgere kommer i jeres tilbud. Det er ikke længere muligt fordi I har sendt medarbejderne hjem. Det er således på jeres foranledning at vores borgere ikke kan benytte jeres tilbud. Vi har ikke indgået kontrakt med NN om telefonisk kontakt eller om pædagogisk støtte til vores borgere, men derimod om beskyttet beskæftigelse eller værested.

Det betyder at vi anser kontrakter som værende misligholdt og derfor ikke agter at betale NN for de ydelser, som tilbydes i disse Corona tider. Når NN igen kan levere de aftalte ydelser vil vi naturligvis igen betale for at vore borger benytter sig af jeres tilbud”.

Hvis I som aktører på området oplever en sådan behandling, så må i meget gerne tage fat i os i Selveje Danmark eller Dansk Erhverv. Så vil vi prøve at hjælpe med at få bragt lidt rimelighed tilbage i dialogen.

Venlig hilsen og nyd solen

Jon Thorlacius Krog
Branchedirektør, Selveje Danmark