Opdaterede retningslinjer skal sikre bedre misbrugsbehandling

De nationale retningslinjer for misbrugsbehandling er blevet opdateret med ny viden. Retningslinjerne skal sikre, at mennesker med stofmisbrug får en mere ensartet og effektiv behandling over hele landet.

Formålet med retningslinjerne er at forbedre og ensarte behandlingen og samtidig at gøre klart over for kommunerne, hvad borgerne har krav på, når de ønsker behandling. De nye retningslinjer indeholder blandt andet seneste forskning om behandlingsmetoder, som har vist en god effekt i behandlingen af mennesker med misbrug.

Målgruppen er behandlere og kommuner, som kan bruge retningslinjerne, når de tilrettelægger behandlingen af mennesker med stofmisbrug.

Læs de opdaterede retningslinjer – klik her