Nyt projekt skal styrke kvaliteten i socialpsykiatrien

Som en del af den politiske handleplan for psykiatrien, skal VIVE i samarbejde med Socialt udviklingscenter, udvikle faglige pejlemærker for kvaliteten i bostøtte på det socialpsykiatriske område.

Et litteraturstudie
I samarbejde med Københavns Professionshøjskole skal VIVE og den sociale udviklingsfond, udarbejde et litteraturstudie om kvaliteten i bostøtte på det socialpsykiatriske område.

Litteraturstudiet består af 15-20 kommuners beskrivelse af praksis, casestudier af 8-9 kommuner, borgererfaringer med bostøtte, samt søgninger i videnskabelige databaser og inddragelse af såkaldt grå litteratur.

Faglige pejlemærker
Med udgangspunkt i det omfattende litteraturstudie vil en ekspertgruppe udvikle en række faglige pejlemærker, som derpå vil formidles videre til ledere og medarbejdere på området.

Projektet forventes afsluttet i juni 2021.

Du kan læse mere om projektet – klik her