Nyt fra Videnscenter for værdig ældrepleje

Videnscenter for værdig ældrepleje afholder årskonference
Mandag d. 9. november 2020 fra kl. 12.00-15.00 holder Videnscenter for værdig ældrepleje årskonference. Konferencen vil være virtuel og bestå af oplæg, sofasamtaler og chat.

Eftermiddagen er delt op i tre tematiske spor:

 1. Social ulighed i sundhed- og værdighed for udsatte ældre
 2. Systematik i arbejdet med værdighed i ældreplejen
 3. Forandringer i praksis

Konferencen henvender sig til fagpersoner og ledere, der arbejder i den kommunale og private ældrepleje, herunder selvejende institutioner.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Se programmet for årskonferencen – klik her 


Plejeenheder inviteres til at afprøve et dialogredskab
Videnscenter for værdig ældrepleje inviterer kommunale, private og selvejende plejeenheder til at afprøve et praksisnært dialogredskab, der skal sætte yderligere fokus på borgerens ønsker og behov gennem dialog.

Et af initiativerne i Videnscenter for værdig ældrepleje er at afprøve og udvikle et praksisnært dialogredskab, der skal øge fokus i det daglige arbejde på borgernes oplevelse af værdighed gennem dialog og løbende læring. Hensigten med dialogredskabet er at sikre, at der er en systematisk tilgang til dét at skabe trivsel, livskvalitet og værdighed blandt borgerne.

Dialogredskabet består af følgende 7 dimensioner, som skal danne ramme om en samtale mellem medarbejderen og den ældre borger:

 • Hjemmet
 • Selvbestemmelse
 • Fællesskab
 • Familie og venner
 • Tryghed og tillid
 • Aktiviteter i hverdagen
 • Relationer, samarbejde og indflydelse

Det praktiske
Afprøvningen finder sted over perioden februar-november 2021 og skal omfatte ca. 100 borgere fordelt på 12 plejeenheder med 8-12 borgere fra hver enhed. 

Hver plejeenhed udvælger 3-4 medarbejdere, som skal gennemføre minimum tre samtaler med hver af de 8-12 borgere i løbet af afprøvningsperioden. Det er vigtigt at de medvirkende borgere kan give udtryk for deres behov og ønsker i en samtale, der har en varighed på ca. 30 minutter.

Kriterier for udvælgelse af deltagende enheder
Ved vurdering af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på nedenstående kriterier:

 • I hvilken grad ansøger kan beskrive sin motivation for og forventninger til udbyttet af deltagelse i projektet?
 • I hvilken grad der er ledelsesmæssig opbakning og forankring?
 • I hvilken grad deltagelse i afprøvningen kan understøtte ansøgers aktuelle arbejde med værdighed?

Der er ansøgningsfrist mandag den 30. november 2020 kl. 12.00

Læs mere om dialogredskabet – klik her