Ny træningsguide kan styrke livskvaliteten for mennesker med demens

Sundhedsstyrelsen har udgivet en træningsguide, som kan hjælpe mennesker med demens og ældre svækkede i at være fysisk aktive. Træningsguiden skal inspirere aktører på ældreområdet til at støtte borgere i at blive fysisk aktive og bevare god trivsel og sundhed så længe som muligt.

Træningsguiden giver inspiration til fysisk aktivitet i fem hverdagsmiljøer: Eget hjem, naturen, foreningen, på pleje- eller aktivitetscenter og i træningscentret.

Den indeholder 27 øvelser og lege med fokus på fysisk intensitet, kondition, styrketræning, balance, koordination samt kognitive udfordringer. Derudover er der fokus på leg og socialt samvær. De fleste af øvelserne kan justeres både i forhold til antallet af deltagere og sværhedsgrad.

Guiden er opdelt i to nye publikationer; En fuld version, der indeholder baggrundsviden, kommunikation og alle øvelserne og en kort udgave, der kun indeholder øvelser.

For at læse den korte udgave – klik her

For at læse den lange udgave - klik her