Ny pulje til sporskifte

En ny pulje giver medarbejder som er nedslidte, eller i risiko for at blive det, mulighed for at skifte spor, og dermed blive længere på arbejdsmarkedet.

Puljen udbydes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som i forbindelse med Trepartsaftalen, har afsat 25 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til en sporskifteordning.

Forløbet kan bestå af en beskæftigelsesrettet vejledning og afklaring, erhvervsrettet efteruddannelse og eventuel praktik i en anden virksomhed.

Hvem kan søge?
Der er ingen krav til hvilken jobfunktion, uddannelse eller alder medarbejderen, som er i risiko for at blive nedslidt, har.

Det er virksomheden som skal søge støtte på vegne af den enkelte medarbejder.

For oversigt over hvilke brancher puljen kan søges af – klik her 

Kriterier
For at kunne få et tilskud kræves det:

 • at ansøgers branchekode er omfattet af ansøgerkredsen.
 • at ansøger på tro og love erklærer, at forløbet er relevant for den/de pågældende medarbejdere.

Ansøgeren forpligter sig til

 • at påse, at medarbejderen/medarbejderne gennemfører forløbet i overensstemmelse med ansøgning og budget samt til at bidrage til ekstern evaluering af sporskiftepakkerne
 • at udfylde en samtykkeerklæring, som skal indsendes til STAR

Krav til regnskab 

 • Der stilles krav om indsendelse af slutregnskab senest tre måneder efter projektafslutning. Først herefter kan der udbetales tilskud.
 • Ved tilsagn om tilskud for samlet over 500.000 kr. stilles der krav om en kort afsluttende statusrapport
 • Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Praktisk

 • Projektperiode: Hele sporskiftepakken skal kunne gennemføres på 40 arbejdsdage, som efter behov kan spredes ud over et halvt år.
 • Ansøgninger kan sendes løbende og vurderes efter først- til-mølle-princippet
 • Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal.
 • Ansøgningen til styrelsen skal indeholde følgende dokumenter:
  • Ansøgning
  • Budget
  • Kursusoversigt
  • Dokumentation for ikke-AMU godkendte kurser

Læs mere om puljen og ansøgningsprocessen – klik her