Principafgørelse fastslår krav ved flytning fra anbringelsessted

Fremover skal en flytning af et anbringelsessted for børn i alderen 12-18 år på en sikret døgninstitution, på en særligt sikret afdeling, på en delvis lukket døgninstitution eller på en delvis lukket afdeling igennem en afgørelse i børne- og unge-udvalget. Principafgørelsen foreholder, at der ved skift af anbringelsessted medfølger en opdateret handleplan, som både indeholder en begrundelse for hvorfor problemerne ikke kan løses på det nuværende anbringelsessted, hvorfor det nye sted er bedre egnet, samt en udtalelse fra det aktuelle anbringelsessted.

Principafgørelsens formål er at forbedre forholdene for børn på anbringelsessteder ved at udvikle det beslutningsgrundlag, som en ændring af anbringelsesstedet bygger på. I tilfælde hvor både barn og forældre giver samtykke til et skift af anbringelsesstedet kan forvaltningen selv træffe afgørelsen, hvorefter de alene forelægger sagen for børne- og ungeudvalget med en indstilling om det ændrede anbringelsessted. I tilfælde hvor der ikke er givet samtykke skal sagen fremlægges for børn- og unge-udvalget og her beskriver afgørelsen, hvilke krav den indstilling skal indeholde. Det handler for eksempel om en udtalelse fra det eksisterende anbringelsessted.

Du kan læse mere om ankestyrelsens principafgørelse - klik her.