Ny kortlægning af socialpsykiatrien

En ny kortlægning fra Socialstyrelsen viser, at størstedelen af landets kommuner har fokus på recovery og rehabilitering i socialpsykiatrien. Der er dog mange udfordringer med at få tilgangen forankret i praksis.

Formål
Den nye kortlægning, udført af PwC, er et led i Socialstyrelsens initiativ: ”Partnerskab om strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien”, som løber frem til udgangen af 2022. Kortlægningen er en optakt til initiativet og skal tegne et billede af, hvor langt landets kommuner er med en faglig udvikling af socialpsykiatrien, der fokuserer på recovery og rehabilitering.

Resultater
Kortlægning viser, at 9 ud af 10 kommuner fremhæver recovery og rehabilitering som et fokusområde. Tilgangen giver også udfordringer for kommunerne, når den skal udføres i praksis. Det gælder eksempelvis i samarbejdet med borgeren om handleplaner og udviklingsmål, og skabelse af et gennemgående fokus på recovery i alle dele af organisationen.

Kommunerne oplever generelt at have succes i samarbejdet om borgerne, men der er udfordringer i forhold til samarbejdet på tværs af forvaltninger og med regionen, almen praksis og civilsamfundet.

Kortlægningen viser yderligere, at der er et relativt stort udviklingspotentiale i forhold at få recoveryorienterede metoder og tilgange fuldt ud forankret i praksis i kommunerne og herunder et stort uudnyttet potentiale i forhold til at tænke integration af mulighederne i civilsamfundet.

Endeligt konkluderer kortlægningen at udviklingen af en recovery-orienteret organisation og faglig praksis tager tid og kræver vedholdenhed på alle niveauer.

Læs den nye kortlægning af socialpsykiatrien – klik her