Ny formand i Selveje Danmark

Brancheforeningen Selveje Danmark har netop gennemført sin ordinære generalforsamling og årsdag. På generalforsamlingen blev Christina Grøntved, direktør i Incita, valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen, og umiddelbart efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med valget af Bo Kristensen, direktør i Fonden Mariehjemmene, som ny formand. Bo Kristiansen afløser direktør i Danske Diakonhjem Emil Tang, som forinden havde meddelt at han ønskede at træde et skridt tilbage.

Som formand for Selveje Danmark, er det mit ønske at arbejde aktivt for at gøre det tydeligt, at vi som samfund har utrolig stor gavn af, at en lang række værdibårne organisationer som selvejende og på non-profit basis løser centrale velfærdsopgaver. Vi står i dag i en situation, hvor kommunernes administrative overstyring trækker i retning af en øget kommunalisering af området, og det risikerer på sigt at true såvel kvaliteten, udviklingen og det enkelte menneskes mulighed for indflydelse på eget liv. Den udvikling er ikke nødvendigvis resultatet af en bevidst politisk beslutning. Derfor ønsker vi at løfte forholdet mellem den offentlige sektor og de selvejende organisationer op til en overordnet politisk drøftelse. Vi vil i Selveje Danmark arbejde for et velfungerende og afbalanceret forhold mellem parterne – og det vil være med fokus på netop kvalitet, udvikling og mangfoldighed”, udtaler den nye formand i Selveje Danmark Bo Kristiansen.

Efter generalforsamlingen består bestyrelsen i Selveje Danmark af:

  • Bo Kristiansen, direktør Fonden Mariehjemmene 
  • Paul Erik Weidemann, direktør i OK-Fonden
  • Michael Hansen, direktør i SUF
  • Emil Tang, direktør i Dansk Diakonhjem
  • Lisbeth Jessen, direktør i Danner
  • Christina Grøntved, direktør i Incita
  • Søren Skjødt, forstander på Godhavn

For yderligere information kontakt Formand for Selveje Danmark Bo Kristiansen på 4014 4107 eller branchedirektør i Selveje Danmark Jon Krog på 50917810.