Ny bekendtgørelse om journalføring er offentliggjort

Torsdag den 1. juli 2021 træder en ny bekendtgørelse om sundhedspersoners patientjournaler i kraft. I den forbindelse udgiver Styrelsen for Patientsikkerhed vejledningsmateriale, så autoriserede sundhedspersoner kan få hjælp til at journalføre efter de nye regler.

Det er kulminationen på det arbejde, som blev sat i gang i 2018, da det daværende Sundheds- og Ældreministerium med bred deltagelse af sundhedsområdets parter nedsatte en arbejdsgruppe om journalføring.

Arbejdsgruppen konkluderede, at der var behov for at ændre og opdatere bekendtgørelsen på en række punkter. Der blev også fundet behov for at udgive i alt fem nye sektorspecifikke uddybende vejledninger om korrekt og nødvendig journalføring for at understøtte og styrke journalføringspraksis på tværs af hele sundhedsvæsenet.

For første gang kommer der sektorspecifikke vejledninger i journalføring, der dækker alle områder i sundhedsvæsenet. Udformningen af vejledningerne er blevet til i samarbejde mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og de enkelte sundhedsområders fagorganisationer. Det er sket gennem en række arbejdsgrupper, der har haft til formål at sikre, at vejledningerne bliver brugbare og giver mening i sundhedspersonalets dagligdag. Vejledningerne kan ses fra den 1. juli 2021 - klik her 

Se den nye journalføringsbekendtgørelse – klik her