Nedbring antal ældre hjemløse med 360 graders eftersyn

Vives seneste hjemløsetælling viser en bekymrende stigning i antallet af ældre hjemløse på 19 procent siden 2017.

Desværre er stigningen blot en fortsættelse af en negativ udvikling over de sidste ti år. Så hvad skal der til for at vende udviklingen og give flere ældre hjemløse et hjem?

Refunder en del af kommunernes udgifter
De selvejende herberger og forsorgshjem oplever med jævne mellemrum at stå med ældre hjemløse borgere med komplekse problemer, med lange ophold og med behov for at blive visiteret til en mere vidtgående indsats.

Alligevel er det vanskeligt at få borgerne visiteret til et midlertidigt eller længerevarende botilbud. Der kan være flere grunde til, at kommunerne er tilbageholdende med at visitere til de nævnte typer tilbud, men en af grundene kunne være økonomi.

Staten refunderer halvdelen af kommunernes udgifter til herberg og forsorgshjem, men der er ikke statsrefusion for borgernes ophold på midlertidige eller længerevarende botilbud.

En løsning kunne være, at staten i indledende periode refunderer en del af kommunernes udgifter til borgeres ophold på de nævnte typer botilbud, såfremt borgeren er over 60 år og har haft et længere ophold på et herberg.

Opret særlige plejetilbud
En anden mulighed er at oprette særlige plejetilbud i form af alternative plejehjem, som kan rumme borgere med mange års psykiske lidelser og misbrug.

Et forslag, som Selveje Danmark deler med Rådet for Socialt Udsatte.

Undersøgelser fra Finland viser, at det kan være en fordel at skabe bofællesskaber for hjemløse, så længe fællesskaberne ikke bliver for store, og der bliver tilknyttet relevant personale.

Byg flere billige boliger
Der har i længere tid været behov for, at der bliver bygget flere billige boliger, som det er til at betale for, hvis man er på overførselsindkomst.

Boligerne bør særligt målrettes hjemløse og indrettes, så de er tilgængelige for ældre hjemløse, som kan og vil bo i egen bolig. Borgerne bør tildeles den bostøtte, der er nødvendig, for at de kan fastholde boligen.

Og her spiller herberger og forsorgshjem en vigtig rolle, for det er ofte personalet på de pågældende tilbud, der har den nødvendige relation til borgeren og til at kunne støtte vedkommende til at fastholde sin bolig.

Derfor bør herbergernes rolle i efterforsorgen prioriteres.

Bedre adgang til psykiatri og misbrugsbehandling
Bedre adgang til psykiatri og misbrugsbehandling er et væsentligt element i at forbygge, at der kommer flere ældre hjemløse.

Vanskeligheder med at blive indskrevet i psykiatrien eller for tidlig udskrivning er med til at forværre situationen for hjemløse.

Selveje Danmark ser derfor utålmodigt frem til regeringens kommende psykiatriplan, og hvordan regeringen vil løse problemet med utilstrækkelig psykiatrisk hjælp til de mest udsatte borgere. Mange ældre hjemløse kæmper både med misbrug og psykisk sygdom.

Det er på høje tid, at misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling bliver sammentænkt og sat ind i en struktur, hvor også hjemløse kan rummes og hjælpes.

Behov for national udrulning af housing first
Endelig er der behov for, at den såkaldte housing first-strategi bliver rullet ud i hele landet.

Som det fremgår af Vives seneste undersøgelse, er der en stigning i hjemløshed uden for de store byer.

Derfor er der brug for en samlet og national koordinering af, hvordan vi på tværs af land og by håndterer og forebygger hjemløshed, så den triste stigning i antallet af ældre hjemløse bliver vendt.

Og flere hjemløse kan – ja, vende hjem.

Det skriver Kåre Skarsholm, chefkonsulent i Selveje Danmark, i en artikel til Altinget.

Læs artiklen på Altingets hjemmeside – klik her