Kurt Klaudi Klausen er ny underviser på bestyrelsesuddannelsen

Fra foråret 2019 tiltræder Kurt Klaudi Klausen som underviser på Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse.

Kurt Klaudi Klausen er professor i offentlig forvaltning på Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Han er desuden forfatter til en række lærebøger, bl.a. bogen Strategisk ledelse i det offentlige - fremskrive, forudse, forestille, der indgår i pensum på bestyrelsesuddannelsen.

Ud over Kurt Klaudi underviser bl.a. også Steen Hildebrandt og branchedirektør, Jon Krog.

Giv bestyrelsen et solidt strategisk løft
Formålet med bestyrelsesuddannelsen er at give bestyrelser og daglig ledelse et solidt strategisk løft kombineret med større indsigt i selvejende organisationers særkende.

Målgruppen er bestyrelsesmedlemmer og ledere i selvejende organisationer. Uddannelsen lægger vægt på erfaringsudveksling og netværk.

Uddannelsen er kompetencegivende
Bestyrelsesuddannelsen udbydes på diplomniveau i samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionsuddannelse. Der er derfor muligt at opnå 5 ECTS-point på diplomniveau ved aflæggelse af eksamen.

Prisen er 5.750 kr./deltager inklusiv litteratur, eksamen og forplejning.

Ledige pladser til foråret i København
Uddannelsen afholdes til foråret i den gamle børsbygning i København på følgende datoer:

  • Torsdag den 31. januar
  • Torsdag den 28. februar
  • Torsdag den 28. marts
  • Torsdag den 25. april

Undervisningen foregår kl. 15 - 20.

Der er stadig enkelte ledige pladser på uddannelsen til foråret, mens der endnu er god plads på efterårets hold.
Interesserede kan henvende sig til Kåre Skarsholm på ksk@selveje.dk / 41870804.

Du kan læse mere om bestyrelsesuddannelsen - klik her.