Kritisabelt lovforslag om misbrugsbehandling genfremsættes

Den nye regering har fremsat et lovforslag om styrket misbrugsbehandling. Forslaget lever desværre ikke op til den lovende titel, da kommunerne ikke forpligtes til oplyse borgerne om alternative behandlingsmuligheder til den behandling, kommunen tilbyder.

Gentagelse af tidligere lovforslag
Lovforslaget (L7) er en gentagelse fra ord til anden af det lovforslag (L187), som den tidligere regering fremsatte i foråret. Forslaget blev dog aldrig vedtaget, da behandlingen blev afbrudt af Folketingsvalget.

Borgerne kender ikke deres ret til frit valg
Forslaget undrer Selveje Danmark, da en tværministeriel rapport fra efteråret 2018 viser, at kommunerne og de kommunale behandlingssteder ikke informerer brugerne om retten til frit valg, hvorfor brugerne ofte ikke kender til og anvender deres ret.

Ifølge rapporten tillægger brugerne det frie valg stor betydning for deres behandling. Det er kommunen, der først møder borgeren med et stofmisbrug, og derfor bør kommunen være forpligtet til at informere borgeren om andre behandlingstilbud end kommunens egne. Kun på den måde får borgeren et tilbud, der matcher deres ønsker og behov, og som kan hjælpe dem med afhængigheden.

Selveje Danmark og Dansk Erhverv har tidligere kritiseret forslaget
Selveje Danmark og Dansk Erhverv kritiserede både offentligt og i en direkte henvendelse til Folketingets socialudvalg det tidligere lovforslag. Kritikken synes dog ikke at have gjort nævneværdigt indtryk på den nye regering. Derfor påtænker Selveje Danmark at gentage sin kritik over for det nye Folketing.

Læs Selveje Danmarks kritik af lovforslaget under den tidligere regering - klik her. 

Læs lovforslaget (L7) - klik her

Læs Selveje Danmark og Dansk Erhvervs tidligere henvendelse til Folketinget - klik her.