Kom til informationsmøde om gratis uddannelsesforløb til ældreplejen

I 2019 blev der lavet en handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen. Et af initiativerne er, at Sundhedsstyrelsen skal gennemføre implementerings- og læringsforløb i ældreplejen. Selveje Danmark har sørget for, at der ekstraordinært afholdes et informationsmøde om forløbene for selvejende (og private) plejehjem.

I Finansloven for 2019 blev der afsat 60 millioner kroner til en handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen. I den forbindelse har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en række anbefalinger og inspiration på området.

Gratis implementerings- og læringsforløb
Der er i den forbindelse afsat midler til implementerings- og læringsforløb på bl.a. plejehjem og hjemmeplejen. Forløbene skal understøtte medarbejdere og ledere med at omsætte anbefalingerne til egen praksis. Der er fokus på at skabe trivsel og tryghed for både borgere med demens og medarbejdere for derigennem at reducere udadreagerende adfærd og nedbringe antallet af voldsomme episoder og trusler om vold.

Forløbene er gratis at deltage i og tilmelding sker gennem den respektive kommune.

Der er tilmeldingsfrist til første forløb den 15. juni 2021.

Læs mere om forløbene – klik her

Hør mere på informationsmøde den 7. juni
Såfremt man ønsker flere informationer om implementerings- og læringsforløb i ældreplejen har Selveje Danmark sørget for, at Sundhedsstyrelsen holder et ekstraordinært informationsmøde for selvejende og private plejehjem. På mødet vil Sundhedsstyrelsen fortælle om forløbene og hvordan man som selvejende og privat kan få adgang til disse. Det vil også være muligt at stille spørgsmål.

Informationsmødet vil foregå over Teams mandag den 7. juni fra kl. 09.00 – 10.00.

Tilmelding skal ske snarest til Louise Dybdal på mail ldyb@selveje.dk