KL og Forhandlingsfællesskabet har indgået overenskomstaftale på det offentlige område

Den 15. februar blev der mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, der bl.a. omfatter FOA, SL og BUPL, indgået aftale om overenskomsterne for de kommende tre år (2021 – 2023).

Aftalen er først endelig, når den er godkendt af medlemmerne på området, men nu kender vi indholdet, og det vil (når det er endeligt vedtaget) naturligvis have direkte betydning for alle de af jer, der enten er på – eller følger de offentlige overenskomster. Samtidig, så har de offentlige overenskomster også en indirekte betydning på mange af jer, der selv aftaler lønvilkår, da de rettigheder, der følger af overenskomsterne på området, typisk vil være en del af de forhold som I senere ender med at skulle forholde jer til.

Aftalen består af en række elementer. Jeg vil her fremhæve tre, og så i øvrigt henvise til hele aftalen som du læse ved at klikke her

Løn
Lønnen løftes i perioden med samlet set ca. 5 procent. Det påvirker allerede lønnen i 2021, der den 1. april hæves med 1 procent og den 1. oktober yderligere med 1,01 procent. Udover den direkte effekt, så betyder det også at alle de af jer, der er afhængige af kommunalt beregnede takster (f.eks. friplejeboliger) bør tage en dialog med kommunen om, hvordan de nye lønstigninger skal indregnes i taksten, for det siger sig selv, at de kommunale omkostninger vokser tilsvarende.

Sorgorlov 
Retten til fravær hvis et barn under 18 år dør udvides. Tidligere var det primært en ret moren havde, nu forlænges perioden under hvilken der ydes sædvanlig løn til 26 uger, og den gives både til moren og faren. Samtidig er det også besluttet at såvel adoptanter som de mennesker der oplever, at deres barn bortadopteres, har ret til sorgorlov.

Fra deltid til fuldtid
Med overenskomstaftalen sættes der yderligere fokus på behovet for at medarbejdere i videre omfang end i dag arbejder på fuld tid frem for deltid. Der er som sådan i aftalen ikke sat penge på den proces, i stedet vil der blive gennemført en række indsatser. Dem vil vi i Selveje Danmark naturligvis også følge, da vi også udenfor den offentlige sektor vil opleve et stigende behov for hænder på det brede velfærdsområde.