KL offentliggører redegørelse om kommuners udmøntning af corona-kompensation

Selveje Danmark har de senest mange måneder hjulpet medlemmer med at få kompensation for deres corona-relaterede merudgifter. Det har vist sig at være en kæmpe opgave, der også er blevet løftet ind i den politiske debat. Senest har Finansministeriet bedt KL om en redegørelse for kommunernes udmøntning af kompensation til kommunale og private tilbud. Den redegørelse er nu offentliggjort.  

Sammen med Dansk Erhverv har Selveje Danmark lavet en medlemsundersøgelse, der viser, at halvdelen af vores medlemmer har modtaget nul kroner i kompensation for deres corona-relaterede merudgifter. Det på trods af, at kommunerne i alt har fået 3,6 milliarder kroner netop til at dække alle velfærdsbuds merudgifter – kommunale, selvejende og private.

Nu har Finansministeriet på vegne af finansministeren bedt KL om en redegørelse for kommunernes udmøntning af kompensation til kommunale og private tilbud vedr. covid-19, herunder omfanget af kompensationen. Redegørelsen ligger nu klar og kan læses ved at klikke her. 

KL’s redegørelse viser, at kommunerne på nuværende tidspunkt i alt har udmøntet 180 millioner kroner til selvejende og private velfærdstilbud (i 2020). Selveje Danmark hæfter sig ved flere elementer i redegørelsen. Vi vil her fremhæve de væsentligste:

  • Det er ikke kun selvejende velfærdstilbud, der har haft svært ved modellen for udmøntning af corona relaterede merudgifter. Kommunerne har også haft/har fortsat problemer. Selveje Danmark opfordrer derfor kraftigt til, at en evt. udmøntning af kompensation for merudgifter efter den 1. september 2020 bliver forvaltet anderledes.
  • Redegørelsen forholder sig ikke til de to milliarder, der er blevet udmøntet direkte til kommunerne til køb af værnemidler. Næsten ingen af Selveje Danmarks medlemmer har haft adgang til disse, hvorfor sammenligningsgrundlaget for corona relaterede merudgifter er vidt forskellige afhængig af, om man har haft adgang til disse eller ej.
  • Redegørelsen afsluttes med, at KL skriver, at de har tilbudt bl.a. Selveje Danmark at igangsætte en særlig dialog omkring kompensationsprincip og implementeringspraksis med enkeltkommuner i det omfang, at der opleves særlige problemer. Vi er glade for håndsrækningen og vil benytte os af det, såfremt der skulle opstå problemer hos vores medlemmer.

Ovenstående har Selveje Danmark naturligvis løftet videre til de politiske ordførere på området.