Kender du de nye regler om brug af magt?

Den 1. januar 2020 træder nye regler i kraft vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. De nye regler i serviceloven omfatter voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, hvad enten det skyldes handicap eller demens. Dog er der forskel på, hvilke regler der gælder for den ene og den anden målgruppe.
Socialstyrelsen udgiver en række håndbøger, film og undervisningsmaterialer i forbindelse med de nye regler.

Materialer skal skabe refleksion
De nye materialer skal, udover at give viden om reglerne, også lægge op til refleksion over brug af reglerne i egen praksis.
Der er udarbejdet materialer til både borgere og pårørende, fagpersoner på f.eks. botilbud, plejecentre eller dagtilbud og til myndighedspersoner.

Informationsmaterialerne, der er udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, kan bruges enten individuelt eller i forbindelse med fx personalemøder  eller møder for borgere/pårørende.

Tre håndbøger til fagpersoner, myndighedspersoner og borgere/pårørende
Der er udgivet tre håndbøger, som henvender sig til hver sin målgruppe. De tre målgrupper er fagpersoner, myndighedspersoner og borgere/pårørende.
Håndbøgerne giver et overblik over regelsættet og viden om de enkelte regler og illustrerer brugen af reglerne gennem cases.

Download de tre håndbøger her:

Til fagpersoner: Regler om brug af magt over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne (pdf) - klik her

Til myndighedspersoner: Regler om brug af magt over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne (pdf) - klik her

Til borgere og pårørende: Regler om brug af magt over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne (pdf) - klik her

Undervisningsmateriale til fagpersoner
Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen har i fællesskab udviklet et undervisningsmateriale vedrørende de nye regler om magtavendelse.

Gennem tekst, film, refleksionsspørgsmål og quizzer giver undervisningsmaterialet viden om regelsættet og lægger op til, at man enten individuelt eller i personalegruppen kan reflektere over forebyggelse, håndtering og læring af magtanvendelse i egen praksis. Der er også en guide til informationsmøder med borgere/pårørende om magtanvendelse.

Se undervisningsmaterialet Brug af magt – regler i praksis - klik her.

Endelig er der udviklet undervisningsmateriale på film. Materialet rummer ud over fire film til fagpersoner også en film, der henvender sig til borgere.

Se playlisten og filmene på Socialstyrelsens YouTube-kanal - klik her.