Få inspiration til at arbejde med værdighed i ældreplejen

Sundhedsstyrelsen har samlet fortællinger, film og praktiske erfaringer rundt i landet, som fagpersoner på ældreområdet kan bruge i deres arbejde. I inspirationssamlingen er der mange gode eksempler på, hvordan man kan give en værdig ældrepleje til mennesker, der er i den sidste del af livet.  

I den nye samling af inspirationsmateriale er der eksempler på gode tiltag og erfaringer fra kommuner rundt i hele landet. Eksemplerne handler om de tilbud, der er for de ældre, der modtager besøg af hjemmeplejen eller bor i en plejebolig. Samlingen er kaldt ”Viden om værdighed”, og den skal give ledere og medarbejdere i både den private, selvejende og offentlige ældrepleje i kommunerne inspiration til at prøve nye tiltag eller tilgange, der bygger på andre fagpersoners viden og gode erfaringer.

Der er blandt andet to af Selveje Danmarks medlemmer, der er med som eksempler i inspirationssamlingen:

  • Louise Mariehjemmet benytter digitale skærme i beboernes boliger for at sikre, at alle medarbejdere har information om individuelle aftaler med beboeren. Det skaber en bedre sammenhæng i plejen på baggrund af beboerens individuelle behov og ønsker i det daglige arbejde. Læs mere – klik her   
  • Dalsmark Plejehjem styrker beboernes livskvalitet ved at bringe de ældre tættere på naturen. Oplevelser i naturen aktiverer deres sanser, giver dem gode oplevelser, en bedre søvn og et mindre forbrug af medicin. Læs mere – klik her 

”Viden om værdighed” er et af de nye initiativer i Videnscenter for værdi ældrepleje. Der vil løbende blive tilføjet nye cases og film frem til 2023.

Se hele inspirationssamlingen – klik her