Du kan nå det endnu – ledige pladser på bestyrelsesuddannelsen

Der er stadig ledige pladser på Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse til foråret.
Så hvis du sidder i en bestyrelse for en selvejende organisation og ønsker større indsigt i, hvordan du bedst muligt kan håndtere f.eks. den skærpede konkurrencesituation, så læs med her.

Temaer om bestyrelsens centrale udfordringer
Bestyrelsesuddannelsen giver indsigt i selvejende organisationers særlige udfordringer og tilbyder undervisning i:

  • Selvejende organisationers juridiske særkende, identitet og selvforståelse
  • Bestyrelsens sammensætning, kompetencer og udvikling
  • Ansvar, roller og opgaver i bestyrelsen
  • Udarbejdelse, implementering og opfølgning af strategi i bestyrelsen.

Uddannelsen udbydes af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole for Selveje Danmark og giver mulighed for at deltagerne kan opnå 5 ECTS-point ved bestået eksamen.

Anerkendte undervisere
Undervisningen varetages af kompetente og anerkendet undervisere som bl.a.:

  • Kurt Klaudi Klausen, professor på Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Forfatter til en række lærebøger, bl.a. bogen Strategisk ledelse i det offentlige - fremskrive, forudse, forestille der indgår i pensum. Klaudi underviser i strategi og ledelse af non-profit organisationer i samspil med det offentlige
  • Klaus Majgaard: Ekstern lektor ved CBS, Ph.d. tidligere leder af Center for frivilligt socialt arbejde og direktør i flere kommuner. Klaus er forfatter til bøgerne Offentlig styring - simpel, reflekteret og transformativ og Handlekraft i velfærdsledelse

Datoer for undervisning
Foråret 2020 på Børsen i København:

  • Torsdag den 23. januar
  • Torsdag den 20. februar
  • Torsdag den 19. marts 
  • Torsdag den 16. april

De enkelte undervisningsgange afvikles om eftermiddagen kl. 15-20 og foregår på Børsen, Slotsholmsgade 1-3, 1217 København K.

Lyder det som noget for dig?

Så læs mere om pris, optagelseskrav mm. på Selveje Danmarks hjemmeside – klik her