Deltag i udviklingsforløb til socialpsykiatrien

Socialstyrelsen tilbyder udviklingsforløb til socialpsykiatriske tilbud. Forløbet har fokus på at styrke kvaliteten af indsatsen via en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang.

Forløbene har til formål at understøtte en effektiv udbredelse og forankring af den aktuelt bedste viden på socialpsykiatriområdet. De enkelte forløb tilpasses den ansøgerens ønsker og ressourcer både i forhold til indhold og varighed.

Hvordan ser et udviklingsforløb ud?

Et forløb kan tage udgangspunkt i et eller flere af følgende temaer

  • Ledelse og organisation
  • Helhed og sammenhæng
  • Samarbejde med borgeren
  • Sundhed
  • Civilsamfund
  • Uddannelse og beskæftigelse

Et udviklingsforløb består af tre faser:

1)  En opstartsfase, hvor der forventningsafstemmes mellem indsatsteamet og tilbuddet.

2)  En analysefase, hvor der i samarbejde peges på styrker og udviklingsområder i eksisterende praksis.

3)  En udviklingsfase, hvor metoder, redskaber og anbefaling omsættes til mere vidensbaseret og fagligt funderet praksis.

Praktisk information

Udviklingsforløbet er gratis og kan søges af kommunale, regionale, private og selvejende socialpsykiatriske tilbud. Det forventes at et udviklingsforløb har en varighed på 4-12 måneder.

Næste ansøgningsfrist er den 11. juni 2021.

Læs mere – klik her