Deltag i læringsforløb om bedre kvalitet

Københavns og Aalborg Kommune har sammen udviklet et virtuelt læringsforløb om metoderne i forbedringsmodellen. Læringsforløbet henvender sig til frontmedarbejderen i sundheds- og omsorgssektoren.

Det virtuelle læringsforløb består af seks moduler, hvor kursisten bliver præsenteret for Forbedringsmodellen og de tilhørende metoder. Kursisten får her en grundlæggende viden og forståelse for Forbedringsmodellens opbygning.

Indholdet i kurset tilpasses løbende den enkelte kursists niveau. Modulerne er en blanding af tekst, tale, illustrationer og korte film, der knytter sig til den kommunale praksis.

Læringsforløbet er tilgængeligt for alle. En licens til læringsforløbet koster 150 kr. årligt pr. medarbejder.

Forbedringsmodellen
Forbedringsmodellen er en metode til at accelere forandrings- og forbedringsprocesser. Forbedringer skal i denne sammenhæng forstås meget bredt som ændringer i strukturer og processer, der medfører bedre kvalitet for patienten.

"I sikre hænder" er et eksempel på et projekt, hvor man har haft succes med at arbejde ud fra forbedringsmodellen og opnået overbevisende resultater. Det ses blandt andet ved, at der er blevet længere imellem nyopståede tryksår og alvorlige medicineringsfejl.

Læs mere om læringsforløbet – klik her