Dansk Erhverv: Hvornår og hvordan må Arbejdstilsynet afholde gruppesamtaler?

Siden juli 2018 har Arbejdstilsynet haft mulighed for at føre tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø på en virksomhed ved hjælp af afholdelse af gruppesamtaler med de ansatte. Samtalerne kan afholdes med eller uden arbejdsgivers tilstedeværelse.
 
Det betyder, at Arbejdstilsynet kan stoppe arbejdet/produktionen ved at tage et givent antal medarbejdere ud af den daglige drift i al den tid, som det måtte være nødvendigt at bruge for få kortlagt det psykiske arbejdsmiljø.
Det kræver kun, at:
  1. Arbejdstilsynet kan fremføre indikationer for, at der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø, og at
  2. Arbejdstilsynet kan godtgøre, at indgrebet, dvs. kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø, ikke kan nås af anden (mindre indgribende) vej, fx ved at tale med de ansatte enkeltvis eller ved at orientere sig i virksomhedens skriftlige materiale såsom APV'en, en trivselsmåling eller lign.
Arbejdsgiver har som udgangspunkt ret at deltage i samtalen, men Arbejdstilsynet kan nægte dette, hvis de vurderer, at muligheden herved forspildes, fx fordi de ansatte ikke tør stå frem, hvis deres arbejdsgiver lytter med.
 
Virksomheden kan kræve at få en begrundelse for, hvilke muligheder der ifølge Arbejdstilsynets vurdering risikerer at blive forspildt, hvis arbejdsgiver deltager i samtalen.
 
Det er frivilligt for de ansatte, om de ønsker at deltage i en gruppesamtale eller ej.
 
Dansk Erhvervs opfordrer samtlige medlemsvirksomheder til at kontakte vores afdeling for arbejdsmiljø, hvis Arbejdstilsynet retter henvendelse med anmodning om at gennemføre en gruppesamtale.
 
Vi kan rådgive om, hvilke rettigheder og pligter du som arbejdsgiver har i forbindelse med afholdelse af gruppesamtaler, samt hvad du skal være særlig opmærksom på.