Analyse af gevinster ved samarbejde mellem socialøkonomiske virksomheder og konventionelle virksomheder

EU kommissionen har foranstaltet udarbejdelsen af en rapport om barrierer for og gevinster ved samarbejde mellem socioøkonomiske virksomheder og konventionelle virksomheder på tværs af en række lande.
 
Rapporten udpeger såvel en række eksterne og interne barrierer for etableringen af samarbejder, samtidig belyser den hvilke faktorer der understøtter etableringen af et velfungerende samarbejde. Med det afsæt kan rapporten være spændende læsning for de socialøkonomiske virksomheder, der har eller arbejder på at opbygge samarbejdsrelationer med eksterne parter.