Altinget lancerer vidensportal rettet mod civilsamfundet

Civilsamfundets Videnscenter er navnet på Altingets portal, der skal formidle forskningsbaseret viden om civilsamfundet. Målet er at skabe et sted, som samler artikler, undervisnings- og forskningsmateriale mv. og gør det søgbart, så alle med interesse i området kan få adgang til det.

Til støtte for arbejdet er der etableret et fagpanel, med deltagelse af såvel forskere som civilsamfundsorganisationer. Selveje Danmark sidder med i dette fagpanel og kan således bidrage med de perspektiver, der er relevante for selvejende organisationer på området.

Civilsamfundets Videnscenter er non-profit og er baseret på midler fra Tuborgfonden. Materialer fra videnscentret er derfor gratis tilgængelige for alle. Videnscentret har redaktionel uafhængighed.

Selveje Danmark bakker op om modellen, og ser det som en både nødvendig og tiltrængt nyskabelse, da det hidtil har været meget vanskeligt for organisationer at finde frem til den viden der har ligget ”gemt” i rapporter og artikler.

Besøg den nye vidensportal - klik her.