Nyheder

Aktiviteter i Selveje Danmark

I Selveje Danmark afholdes løbende en række arrangementer, netværk og kurser som vores medlemmer har gratis adgang til. Deltag bl.a. i vores kursus i forvaltningsret eller informationsmøde, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed vil holde et oplæg om socialtilsynet.

Ledelseskonference gav indsigt i omverdenens kompleksitet og medarbejdernes selvcensur

Den 26. oktober afviklede Selveje Danmark for første gang en minikonference målrettet ledere og bestyrelsesmedlemmer. Konferencen satte fokus på krydspres i selvejende organisationer. Klaus Majgaard belyste lederens opgave som oversætter af omverdenens kompleksitet, mens Rasmus Willig så nærmere på faren for udvikling af selvcensur på bekostning af saglig kritik.

Tilmeld dig åben arbejdsmiljøuddannelsen for MED-organisationer

Dansk Arbejdsgiverforening har oprettet en MED-uddannelse, som henvender sig til alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i en arbejdsmiljøorganisation, som er en del af et énstrenget MED-system. Uddannelsen giver deltagerne viden om arbejdsmiljø og metoder til at arbejde målrettet mod et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Sammenbrud i forhandlingerne om det fremtidige socialtilsyn

De politiske forhandlinger om en revision af Socialtilsynet er brudt sammen. Årsagen til sammenbruddet er angiveligt uenighed om strukturen for tilbud på anbringelsesområdet. Selveje Danmark ærgrer sig over sammenbruddet men mener at prisen for en politiske aftale også kunne blive for høj.