Nyheder

Velkommen til Østbækhjemmet

Det er med stor fornøjelse, at Selveje Danmark kan byde Bofællesskabet Østbækhjemmet velkommen som nyt medlem. Vi glæder os til samarbejdet.

Selveje Danmark: Lange ophold på herberg gavner ingen

En stor gruppe af de mennesker, der i dag bor på herberg, burde i realiteten være visiteret til andre tilbud. Der er brug for en tværministeriel løsning og et kig på de høje administrationsomkostninger, som fastsættes af kommunerne, skriver Jon Krog i et debatindlæg i Altinget.

Lancering af ny Tilbudsportal 11. juni 2019

En ny udgave af Tilbudsportalen går i luften den 11. juni. Revisionen indebærer bl.a. ændringer i krav til tilbuddenes indberetning, ligesom Socialstyrelsen fremover skal begrunde, hvorfor et tilbud evt. får en markering på tilbudsportalen.

Børne- og Socialministeriet reviderer fejlagtig rapport

Kort før nytår kunne en rapport fra Børne- og Socialministeriet konkludere, at anbragte børn og unge på private opholdssteder har dårligere trivsel sammenlignet med børn på offentlige døgninstitutioner. Det har siden vist sig, at konklusionen er forkert grundet en fejl begået af konsulenthuset Rambøll. Det er i virkeligheden børn på offentlige døgninstitutioner, der har dårligst trivsel. Fejlen er nu rettet.

Folketinget ligestiller psykisk og fysisk vold

Et enigt Folketing har vedtaget en selvstændig bestemmelse om psykisk vold i straffeloven. Nu kan psykisk vold i nære relationer straffes med fængsel i op til tre år. Det skal understrege de alvorlige skadevirkninger, som psykisk vold kan have.

Kom med til Selveje Danmarks årsdag 2019

Selveje Danmarks årsdag løber af stablen den 23.-24. maj på Munkebjerg Hotel i Vejle. I år sætter vi fokus på rekruttering og får indblik i pressens arbejde på velfærdsområdet.

Selveje Danmark: Højtspecialiserede tilbud skal ikke ud til kommunerne

Langt størstedelen kommunerne har ikke borgere nok til at drive højtspecialiserede tilbud. Det er derfor godt, at regeringen lægger op til, at der gennemføres en undersøgelse af de højtspecialiserede tilbud i regionalt regi. Undersøgelse bør dog inddrage alle højtspecialiserede tilbud – også dem, der ikke ligger i regionerne.

Kom med til konference om sociale investeringer

Hvad sker der, når de sociale aktører sætter sig om forhandlingsbordet for at skabe nye sociale investeringspartnerskaber? Det spørgsmål sætter Copenhagen Dome – Videnscenter for Socialøkonomi fokus på ved en konference den 14. maj.