Nyheder

Samarbejde mellem INSP! og Roskilde Kommune gav unge nyt håb

Med baggrund i satspuljeaftalen for 2015-18 blev der indgået tre partnerskaber under overskriften ’Fra marginaliseret borger til ligeværdig borger’ mellem tre kommuner og frivillige organisationer. Blandt deltagerne er Selveje Danmarks medlem INSP!, der i samarbejde med Roskilde Kommune, har faciliteret et fællesskab for psykisk sårbare unge.

Ny podcast: Alle kan noget

I fjerde afsnit af vores podcastserie Hjertelyd besøger vi Glad Fonden, som er en socialøkonomisk virksomhed, der uddanner og ansætter individer med og uden handicap. Glad Fonden arbejder med mantraet om, at alle kan noget. Lyt glad!

Velkommen til Svennebjerggaard

Det er med stor fornøjelse at Selveje Danmark kan byde opholdsstedet Svennebjerggaard velkommen som nyt medlem. I sekretariatet ser vi frem til det fremtidige samarbejde.

Klaus Majgaard ny underviser på Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse

Klaus Majgaard underviser på Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse fra efteråret 20019. Klaus er forfatter til flere bøger om ledelse, ekstern lektor ved CBS, Ph.d. og tidligere leder af Center for frivilligt socialt arbejde og direktør i flere kommuner. Klaus Majgaard afløser Steen Hildebrandt som underviser.

Finanslov afskaffer satspuljen

Finanslovsaftale for 2019 har vidtrækkende konsekvenser på velfærdsområdet. Partierne er blandt andet enige om at fjerne satspuljen og i stedet oprette en økonomisk reserve med særligt fokus på socialområdet. Selveje Danmark foreslår, at der i forbindelse med reserven oprettes et centralt videnscenter.