Selveje Danmarks ledernetværk

Netværket henvender sig til ledere i Selveje Danmarks medlemsorganisationer.

Ambitionen er at netværket bliver en stærk og nytænkende platform for faglig udvikling og sparring på tværs i de selvejende organisationer. Et netværk, der med tiden vil række ud over de to årlige møder og forhåbentlig skabe nye rum for samarbejde og synergi mellem Selveje Danmarks medlemsorganisationer.

Netværket mødes formelt to gange årligt, én gang i Jylland og én gang på Sjælland. Hvis behov og ønsker ændrer sig, så gør netværket det også, og det er et stort håb, at alle vil bidrage aktivt til at gøre netværket meningsfyldt og givende for alle medlemmer.

Hvert møde vil indeholde et oplæg fra ekstern oplægsholder, der sætter tonen til temaet for netværksmødet. Det kan være temaer som innovation, social kapital, partnerskaber, dokumentation og evaluering, tværfaglighed, internt samarbejde samt meget andet. Temaer, som medlemmerne i netværket selvfølgelig er med til at definere.

Det er gratis for medlemmer at deltage i netværket.

Gitte Landors, chefkonsulent i Selveje Danmark er tovholder på netværket.

Kontakt Gitte for oplysninger om kommende arrangement, tilmelding eller yderligere spørgsmål m.m. gla@selveje.dk  eller på 91335850.

Næste netværksmøde foregår den 24. november i Vejle på den socialøkonomiske kro, Harresø Kro ved Give.

Centerleder i OK-fonden, Lone Lundsgård er vært og der vil være et oplæg om menneskeorienteret ledelse af Alfred Josefsen, ledelsesekspert, tidligere Irma direktør og nu formand i UNICEF. Og ikke mindst medlem af den nye ledelseskommission. Dansk Erhvervs chefkonsulent på HR-området Iben Posniak vil herefter facilitere workshop på baggrund af hans oplæg. Nærmere information om mødet kommer senere.

Klik her for at se programmet.

Der er lukket for kommentarer.