Arbejdsgivermedlemskab

Dansk Erhverv Arbejdsgivermedlemskab er den komplette pakke, der sikrer dig hele vejen rundt. Udover adgang til ekspertrådgivning inden for personale- og erhvervsjura, internationalisering, arbejdsmiljø, uddannelse og HR, så er din virksomhed også dækket af hele Dansk Arbejdsgiverforenings virkefelt. Det betyder blandt andet, at du får adgang til til ydelser på overenskomstområdet, advokatbistand i det arbejdsretlige system, adgang til detaljeret løn- og sygefraværsstatistik, feriekortordning samt konfliktunderstøttelse. Du har desuden mulighed for at tilmelde din virksomhed til DS’s barselsfond, der er konkurrencedygtig på markedet.

Dansk Erhverv Arbejdsgivermedlemskab indeholder:

 • Politisk interessevaretagelse
 • Hotline rådgivning
 • Internationale forhold
 • Medlemsinformation i nyhedsbreve, medlemsavis og pjecer
 • Dybdegående, individuel juridisk rådgivning
 • Advokatbistand ved retssager
 • Rådgivning om uddannelse og udvikling
 • Rådgivning om arbejdsmiljø
 • Arbejdsmarkedspolitisk interessevaretagelse
 • Dybdegående juridisk rådgivning og advokatbistand på overenskomstområdet
 • Erhvervsfaglige uddannelser
 • Overenskomstforhandlinger og overenskomstkoordinering
 • Lønstatistik
 • Barselfond

Økonomi i medlemskabet
Dit kontingent afhænger af din virksomheds lønsum og antal ansatte. Som Arbejdsgivermedlem betaler du i 2015 et årligt grundkontingent på kr. 4.145 med tillæg af 0,25% af den kontingentpligtige lønsum. Kontingentet reduceres med et loft over lønsum/kontingent. Dansk Erhverv indhenter data på din virksomhed og tilpasser dit kontingent i forhold til vækst eller fald i antal ansatte og lønsum én gang årligt.

Læs mere om kontingent og vedtægter i Arbejdsgivermedlemskabet her

Der er lukket for kommentarer.